гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Варненският свободен университет обучава учители по „Компютърно моделиране“

23 Август 2019Обучение на учители по новия предмет „Компютърно моделиране“, заложен в учебния план на 3. и 4. клас, ще проведе Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ преди началото на новата учебна година. Обучението ще води доц. д-р Галина Момчева – един от авторите на програмата по компютърно моделиране и ръководител на катедрата по информатика във Варненския свободен университет. Курсът е за учителите по информатика и информационни технологии, в съответствие с НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти на Министерството на образованието и науката. Продължителността на обучението е 32 часа и ще се проведе във Варна, в София и в Смолян. При успешно завършване на курса, учителите ще получат удостоверение с 2 квалификационни кредита, достъп до ресурси, необходими в процеса на обучение и  сертификати за съответствие на курса към ключови и към дигитални компетентности.

От тази учебна година Варненският свободен университет предлага и нова възможност за придобиване на учителска правоспособност “Учител по информатика и ИТ”. Всеки кандидат със завършена бакалавърска степен, различна от информатика, може да се обучава паралелно в една от магистърските програми “Дигитален маркетинг и уеб дизайн”, “Киберсигурност” (професионално направление “Информатика и компютърни науки”) и в курса за придобиване на допълнителна професионална квалификация “Учител по информатика и информационни технологии“. При успешно дипломиране, в рамките на една година обучаемите ще придобият магистърска степен по компютърни науки и правоспособност за учител.

ВСУ „Черноризец Храбър“ има богати традиции и опит в обучението на ученици, учители и родители. На академичния екип се довери Община Варна, която инициира и подкрепи различни проекти, реализирани от катедрата по информатика на университета, а именно: 
 
  • „STE(А)M – Стратегии, политики, методики и практики“, в които се обучаваха над 100 директори на училища и детски градини.
  • Програмата „Кибермагьосници“, в която 120 варненски ученици от 5. и 6. клас от 17 училища учиха как безопасното и сигурно да използват дигиталната среда и да развиват умения в областта на информатиката, математиката (криптографията) и изкуствата. 
  • Международният Ден на Scratch, в който се включиха над 150 ученици, учители и родители. 
Варненският свободен университет продължава работа по проектите за работа с ученици и учители и през новата учебна година и си партнира успешно с иновативни училища в България.
 
Допълнителна информация на:
www.vfu.bg/cs