гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Варненският свободен университет посрещна ръководството на Румелийския университет

28 Август 2019Ръководството на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" посрещна председателя на борда на настоятелите на Румелийския университет в Истанбул - Хюсеин Балчи и ректора на университета - проф. д-р Хазъм Тамер Додурка.

 
Доц. д-р Красимир Недялков - президент на ВСУ и ректорът - проф. д-р Петър Христов, обсъдиха с турските гости въпроси по линия на международното сътрудничество между двата университета, както и бъдещи съвместни партньорски проекти.
 
Коментирани бяха възможностите за включване на Варненския свободен университет и Университетът Румели в междууниверситетска мрежа, а също и развитие на обмена на студенти и преподаватели по различни програми.
 
Турските гости дадоха висока оценка на Варненския свободен университет.


Хюсеин Балчи - председател на борда на настоятелите на Румелийския университет в Истанбул
проф. д-р Хазъм Тамер Додурка - ректор на Румелийския университет