гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

ВСУ „Черноризец Храбър“ и Медицинския университет във Варна показват науката в увлекателна и вълнуваща експозиция

29 Октомври 2019

Първото в България събитие, което е в резултат на междууниверситетски интердисциплинарни изследвания в областта на науката, ще се проведе на 31 октомври 2019 г. - в навечерието на деня на народните будители, в Белия салон на Морското казино във Варна. Събитието „Новите будители“ е организирано от Научноизследователския институт към Медицинския университет - Варна и Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“.

Под формата на интерактивна изложба, събитието ще популяризира науката и ще я направи достъпна и интересна за всички възрасти, но най-вече цели да заинтригува и вдъхнови младите българи. Част от изображенията, които ще бъдат представени, бяха създадени по време на съвместно обучение между експерти от катедрата „Информатика“ на Варненския свободен университет и катедрата „Анатомия и клетъчна биология“ на Медицинския университет - за анализ на биомедицински изображения. Обучението се проведе в началото на септември 2019 г. във Варна и обедини ученици с интерес към науката, студенти по компютърни науки и медицина, докторанти и преподаватели. Експертите от двата университета продължават работата си по общи проекти и иновативни изследователски практики за нови научни открития.

Събитието ще демонстрира капацитета в областта на компютърните науки и на медицината на водещите български висши училища - Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ и ще привлече талантливи млади хора от страната и света да се обучават и да развиват научната си кариера в България.

Ще бъдат показани изображения, визуализации, интерактивни инсталации, холограмни и 3D макети, създадени от учени и учащи от областта на медицината, компютърните науки, астрономията, архитектурата, дизайна и др. Подготвя се представяне на дейността на различни научни групи по нетрадиционен начин. Поканени са водещи международни изследователски центрове и университети, които ще гостуват със свои експонати и разработки.