гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

ВСУ "Черноризец Храбър" обявява прием и в задочно обучение на специалност "Право" за учебната 2019/2020

11 Юни 2019

С постановление на Министерския съвет на Република България от 6 юни 2019 г. е прието изменение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "Юрист".
По силата на настоящите изменения ВСУ "Черноризец Храбър" обявява прием за специалността "Право" както в редовна, така и в задочна форма на обучение за учебната 2019/2020.
Повече информация: http://ksp.vfu.bg/bakalavar/