гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

ВСУ “Черноризец Храбър” отново в сърцето на Европа

28 Май 2019За поредна година студенти от ВСУ “Черноризец Храбър” посетиха в продължение на седмица основните европейски институции в Брюксел и изслушаха специално подготвени за тях лекции, свързани с евро финансирането за България и с технологиите на разработване на проекти. Студентите участваха в обучителен курс в Европейската комисия Генерална дирекция „Комуникации” и „Дигитална Европа“. Групата на Варненския свободен университет се запозна с работата на Европейския парламент и участва в дискусия за българското присъствие в ЕП.  Стажантите се запознаха с за възможностите пред България за привличане на средства по структурните фондове и взеха участие в дискусия за работата на Съвета на Европейския съюз за бъдещите промени в управлението на ЕС. Специални лекции бяха представени на българската стажантска група и в Комитета на регионите и в Постоянното представителство на България. Те получиха сертификати за проведеното обучение, които бяха връчени в ЕК от екипа на българския еврокомисар Мария Габриел.

Варненски свободен университет е единственият в България, който за петнадесета поредна година организира стаж в Брюксел за специалисти с професионални интереси в управлението на проекти.
Ето какво споделят някои от студентите:

Вержиния Спасова, специалност "Управление на културния туризъм“:
„В качеството си на студент Магистърска програма "Управление на културния туризъм, Варненски свободен университет" Черноризец Храбър", взех участие в Стажа в централните европейски институции, състоял се от 12 до 19 Май 2019 г. в Брюксел.  За съответното време програмата беше възможно най-всеобхватна и съдържателна. Организацията, както предварителната, така и в Брюксел, беше много добра. Мотивът ми да се включа в стажа бе възможността да получа знания за централните европейски институции /Европейски парламент, Европейска комисия, Съвет на министрите, Комитет на регионите/ на място, отвътре. Лекциите и събеседванията бяха на високо професионално ниво. Голяма гордост и чест за всеки българин, в т. ч. и за мен, е да посети работното място на българския еврокомисар. Срещата в офиса  на Г-жа Мария Габриел, където ни бяха връчени Сертификати за участие в Стажа, е една от най- вълнуващите и паметни за студентите.
Впечатляващ за мен бе и фактът, че Варненски свободен университет има изграден авторитет в централните европейски институции.
За мен участието в стажа бе много полезно. С удоволствие бих се включила в други подобни инициативи.                                       
                                                                       
Мартина Маринова, специалност „Управление на международни бизнес проекти“:
„Европейският съюз е политически и икономически съюз между 28 държави. Въпреки различията в културата, обичаите, историята и начина на живот, ЕС обединява многообразието. Участието в обучителния стаж „Роля и функциониране на Европейските институции“дава възможността цялото това обединение да се наблюдава и изучава „отвътре“. А лекциите, коментарите и съветите на хора, работещи и вярващи в идеята и бъдещето на Европейския съюз са безценни. Интересен е и целия процес на проследяване действията и свързаността на институциите. „
                                                                                   
Невяна Петрова, специалност „Кръгова икономика“:
„Стажът в Брюксел ни даде възможност да посетим основните европейски институции и да се запознаем отвътре с ролята и функционирането им. Първото ни посещение беше в Комитета на Регионите, където имахме среща със Светослав Андреев, който ни запозна с историята на създаването на ЕС, ролята и функциите на неговите органи. Втората ни среща беше с Лора Борисова-началник на кабинета на еврокомисар Мария Габриел, която ни разказа за работата, целите и задачите на кабинета и ни връчи сертификати за преминат курс на обучение на тема: „ Ролята и функционирането на Европейските институции“. Посетихме сградата на Европейската Комисия, където ни бяха направени презентации и изнесени 3 лекции на теми: „Политическата изпълнителна власт на ЕС (Медиен мониторинг и Евробарометър), „Новата рамкова програма за научни изследвания и иновации Horizon Europe 2021-2027“ и „Цифров единен пазар“. Осъществихме и посещение на Европейския парламент, където ни бе изнесена лекция за Структурата и работата на ЕП, както и Съвета на ЕС и Постоянното представителство на България.
Срещите с лекторите – всички работещи и реализирани в Европейските институции бяха много интересни и поучителни. Те ни разказаха за тяхната работа и споделиха техният опит.“
                                                                                   
Деница Петрова, специалност „Управление на културния туризъм“:
„Много ми хареса стажът. Лекциите бяха изключително мотивиращи и полезни. Несъмнено бих се включила в следващия подобен стаж. :))
Благодаря за преживяването!“
                                                                                   
Нивелина Стаева, специалност „Защита на националната сигурност“:
„В периода от 13 до 19 Май 2019 от Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" бе проведен обучителен стаж "Роля и функции на Европейските институции", който даде възможност на студентите взели участие в него да придобият нови знания за начина на функциониране на главните за този съюз институции. По време на този курс бяха проведени лекции с работещи в тези институции лица, което позволи да се даде поглед отвътре на тяхната работа и на ролята, която те изпълняват в живота на гражданите на отделните държави-членки на съюза.“