гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

ВСУ „Черноризец Храбър“ подписа меморандум за партньорство с Националната камара „Пожарна безопасност в строителството“

11 Септември 2019Ректорът на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ проф. д-р Петър Христов подписа меморандум за сътрудничество с Тенчо Динев – председател на Националната камара „Пожарна безопасност в строителството“. Варненският свободен университет е първото висше учебно заведение в страната, извън ведомствените висши училища, което разкри специалност „Пожарна безопасност и защита на населението“, коментира проф. Петър Христов. Меморандумът за сътрудничество бе подписан в Пловдив. Учебната година бе открита в центъра за дуално обучение, където „Vivat Аcademia“ прозвуча за 200 студенти от Архитектурния факултет и катедра „Строителство на сгради и съоръжения“ на ВСУ „Черноризец Храбър“.

Обучението се провежда в тясна връзка със строителния бранш, а Пловдив е градът с най-усилено строителство към настоящия момент. Като срещаме интересите на образованието и бизнеса, ще се опитаме да развием дуалното обучение, при което част от учебният процес преминава в реални, практически условия“, допълни проф. Христов.
Ректорът представи постиженията на Варненския свободен университет по проекта „Дигитално образование за икономически растеж“, който стартира през миналата година. Акцент в презентацията бе и най-високата оценка за институционална акредитация, получавана до сега от ВСУ – 9,21 (по десетобалната система). С особен интерес студентите научиха за постижнията на екипа на катедра „Строителство на сгради и съоръжения“, с ръководител доц. д-р Милена Кичекова, носител на престижната награда "Варна" за организирането и провеждането на традиционното международно състезание „Варна спагети инженеринг“. Седмото издание на състезанието, в което си дават среща креативността и творчеството в строителството от спагети, ще се проведе от 15 до 17 ноември т.г. във Варненския свободен университет.

Председателят на настоятелството на ВСУ "Черноризец Храбър" проф. д.ик.н. Анна Недялкова връчи удостоверението на студента Благой Кулешев, който е носител на годишната стипендия на Президента на Варненския свободен университет доц. д-р Красимир Недялков.Специални гости на събитието бяха Ангел Папазов – кмет на Община Първомай, Александър Радев – общински съветник и възпитаник на ВСУ „Черноризец Храбър“, инж. Светлана Николчева – зам.-председател на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Марияна Спасова – директор на Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия „Арх. Камен Петков“ в Пловдив, инж. Николай Михалков – началник на пречиствателни станции към Вик Пловдив, представители на строителни фирми – партньори на катедрата.