гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

ВСУ "Черноризец Храбър" посрещна представители на 27 чужди университета

17 Септември 2019Варненският свободен университет посрещна 68 участници от 27 университета от Грузия, Украйна, Словения и Хърватия, които участват в IV Международен научен форум „Иновации в науката – предизвикателствата на нашето време“. Събитието е организирано от Черниговския национален технологичен университет в Украйна, ВСУ „Черноризец Храбър“ и Украинския център за стратегически инициативи и прогресивно развитие. То бе открито днес от доц. д-р Красимир Недялков – президент на Варненския свободен университет, който изтъкна, че университетът не случайно е домакин на събитието - той е генератор на иновации в образованието, воден от задачата, която стои пред висшите училища - да възпитават в лидерство. Проф. д-р Галина Шамонина – главен секретар на университета, представи партньорските предимства и възможности на ВСУ „Черноризец Храбър“, а също и водещите магистърски и докторски програми.

Програмата на форума включва пленарни заседания, в които доклади изнасят представители на гостуващите университети. Те обсъждат теми, свързани с потенциала на науката във висшите училища, развитието на икономиката на знанието и системата на научните изследвания, непрекъснатото професионално развитие в условията на формалното и неформалното образование, съвременната инфраструктура на иновативния образователен процес и др. Участниците, които са преподаватели в различни професионални направления, са разделени в секции „Икономика и администрация“, „Право“ и „Психология“.

Гостите ще се запознаят с красотата и гостоприемството на България и родното Черноморие.