гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

ВСУ „Черноризец Храбър“ преминава на неприсъствено ONLINE обучение

13 Март 2020

Във връзка със Заповед на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки в България, ВСУ „Черноризец Храбър“ преустановява учебните занятия, отменя семестриалните и държавните изпити и консултациите до 29 март 2020 г.

Студентите на Варненския свободен университет ще бъдат информирани своевременно по катедри за преминаване към неприсъствено ONLINE обучение (или електронни форми).

За администрацията се въвежда дистанционна форма на работа до 29 март 2020 г.

Кандидатстването във ВСУ „Черноризец Храбър“ е вече изцяло в електронна среда!