гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

ВСУ „Черноризец Храбър“ - първият български университет, ресертифициран от Европейската комисия с логото за човешки ресурси до 2023 г.

23 Март 2020

Европейската комисия обяви днес своето решение, че ресертифицира ВСУ „Черноризец Храбър“ с логото “HR Excellence in Research” до 23 март 2023 г. Това е доказателство, че Варненският свободен университет предлага и гарантира стимулираща и благоприятна работна среда за изследователите в него.

Поредното международно признание за ВСУ „Черноризец Храбър“ е резултат от успешното представяне по време на посещението на експерти – оценители от ЕК, извършили, т. нар. „визита на място” (site-visit) на 10 октомври 2019 г. Заключението на оценителите е, че са положени грижи за хармонизиране дейността на институцията с принципите на Хартата и Кодекса на учените. Предоставените изчерпателни доклад-самооценка и план за действие, както и демонстрираният напредък по време на визитата отговарят на всички изисквания, за да се продължи използването на знака „HR Excellence in Research“ през следващите 3 години.

ВСУ „Черноризец Храбър“ е не само първият български университет, удостоен с логото „HR Excellence in Research” през януари 2012 г., но и първият защитил това престижно Европейско отличие!

Знакът „HR Excellence in Research” се присъжда от Европейската комисия, генерална дирекция „Изследвания и иновации”, на изследователски организации, които приемат и изпълняват принципите, залегнали в Хартата на европейските учени и Кодекса за наемане на изследователи.