България, 9007, Варна, к.к. Чайка
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

ВСУ „Черноризец Храбър“ разширява палитрата на чуждоезиковото обучение

29 Януари 2019

Департаментът по чуждоезиково обучение на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ разширява палитрата на изучаваните чужди езици, като добавя към тях италиански и португалски. Допълването на езиковото ветрило е в изпълнение на стратегическата задача на университета за интернационализация на образованието. 

Още от летния семестър на 2018 / 2019 г. ВСУ  ще предложи на студентите си възможността да изучават факултативно португалски език. Това бе договорено между доц. д-р Красимир Недялков – президент на ВСУ и Анаиза Гордино – директор на Португалския културен и езиков център „Камойнш София“. Занятията ще се водят от професионален филолог - носител на езика, а студентите ще имат възможност да участват в проекти и конкурси, свързани със страната на Жозе Родригеш душ Сантуш. Най-големият частен университет в страната бе предпочетен като партньор от „Камойнш София“, заради дългогодишните традиции в чуждоезиковото обучение и авторитета му на иновативен, на „различен и по-добър“ университет. 

ВСУ поддържа дългогодишни контакти с водещи португалски университети и осъществява входяща и изходяща Еразъм-мобилност на студенти и преподаватели. 
„Нашият университет насърчава студентите да изучават повече от един чужд език, тъй като  многоезичието е елемент от европейската идентичност. Ние сме убедени, че по-доброто познаване на съвременните европейски езици улеснява общуването и обмена на информация и по този начин насърчава мобилността, взаимното разбирателство и сътрудничество“, съобщи ръководителят на Департамента проф. д-р Галина Шамонина. 

От следващата учебна година студентите от Архитектурния факултет ще имат възможност да изучават италиански език, в рамките на културен проект на университета.
От началото на тази учебна година във ВСУ „Черноризец Храбър“ работи преподавателят по японски език Фумико Кобаяши. Освен японските йероглифи, тя предава и  красотата на културата на Страната на изгряващото слънце на седем групи студенти, преподаватели и служители. Огромен интерес към обучението по японски език имат студентите от направленията „Международни отношения“, „Архитектура“, „Психология“ и „Право“. 

Изучаването на чужди езици повишава конкурентоспособността на възпитаниците на Варненския свободен университет и им дава възможност да впишат в професионалното си портфолио владеенето на два или три чужди езика, сред които и редки. Най-силен остава интересът им към руския и английския език. Само преди дни Руският център на ВСУ отбеляза своя 10-ти рожден ден.