гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

ВСУ "Черноризец Храбър" с положителна оценка за ресертифициране със знака „HR Excellence in Research”

07 Септември 2019

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър” е първият български университет, удостоен със знака „HR Excellence in Research”. Знакът се присъжда от Европейската комисия, генерална дирекция „Изследвания и иновации”, на изследователски организации, които приемат и изпълняват принципите, залегнали в Хартата на европейските учени и Кодекса за наемане на изследователи. ВСУ е носител на знака от седем години. През октомври 2019 г. университетът ще бъде посетен от експерти от ЕК, които ще извършат „визита на място” (site-visit) за ресертифицирането на ВСУ с логото за човешки ресурси „HR Excellence in Research” за следващ период. Тази визита е на базата на получената предварителна положителна оценка за съответствие на всички документи, които бяха разработени и подадени в ГД „Изследвания и иновации” към ЕК - доклад-самооценка на ВСУ „Черноризец Храбър” за периода на притежание на HR-логото и разработен електронен профил на университета в база на мрежата EURAXESS.

Притежанието на логото допринесе за утвърждаване имиджа на ВСУ като университет, приемащ новите предизвикателства. Варненският свободен университет се присъедини към мрежата „единомислещи” Европейски организации, приели принципите на Хартата и Кодекса. Това осигури възможност за обмяна на опит и споделяне на добри практики, и постави ВСУ сред европейските университети, които  не само предлагат, но и гарантират добри условия за работа на изследователи от цял свят.