гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | priem@vfu.bg

Във ВСУ "Черноризец Храбър" продължава обучението по японски и португалски език и култура

12 Февруари 2021Департаментът по чуждоезиково обучение и следдипломна квалификация организира курс за обучение на студенти, преподаватели и служители по японски и португалски език. Курсът е безплатен, ще се проведе онлайн и започва в края на февруари 2021 г..

Обучението по японски език и култура ще води Юко Койке, преподавател – доброволец на Асоциацията за международен интеркултурен обмен в Страната на изгряващото слънце. Тя ще продължи дейността на своя предшественик - преподавателя по японски език Фумико Кобаяши, която освен японските йероглифи, разказваше обаятелно за красотата на културата на Япония пред седем групи студенти, преподаватели и служители. Огромен интерес към обучението по японски език проявиха студентите от направленията „Международни отношения“, „Архитектура“, „Психология“ и „Право“.

Вече трета година преподавател по португалски език в университета е Румяна Станева - стипендиант на Португалския културен и езиков център „Камойш“. Тя е завършила Португалска филология и е открила призванието си да преподава. Преминала е курс към Университета в Коимбра за преподаване на португалски език като чужд, за да предостави на своите ученици възможността да учат по най-съвременните методики. В момента Румяна Станева работи по докторската си дисертация, за която избра Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". 

Департаментът по чуждоезиково обучение и следдипломна квалификация непрекъснато разширява палитрата на изучаваните чужди езици в изпълнение на стратегическата задача на университета за интернационализация на образованието. Това повишава конкурентоспособността на възпитаниците на Варненския свободен университет и им дава възможност да впишат в професионалното си портфолио владеенето на два или три чужди езика, сред които и редки. Най-силен остава интересът им към руския и английския език.


Обучението по японски език ще се провежда всяка събота от 9,00 за изучаващите японски език за първи път
и всяка неделя от 9,00 за изучаващите японски език за втори път.
Обучението по португалски език ще се провежда в дните вторник или четвъртък от 17,30 часа.
Желаещите да изучават двата двата езика трябва да попълнят заявление: https://www.vfu.bg/учебни-звена/департамент-за-чуждоезиково-обучение-и-следдипломна-квалификация.html, до 14.02.2021 г.