гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Главният инспектор в кипърската пожарна команда обучава студенти от "Пожарна безопасност и защита на населението"

24 Октомври 2019

Андреас Христофи е главен инспектор в кипърската пожарна команда. Той е и директор на училището за подготовка на кадри в областта на противопожарната безопасност в Кипър и член на Института по противопожарна безопасност.

Завършил е бакалавърска и магистърска степен по "Пожарна безопасност и защита на населението" във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", заедно с още девет кипърски пожарникари.

Уменията, придобити по време на обучението в университета, му дават възможност да специализира в Станфорд в Обединеното кралство.

Днес Андреас Христофи разказва като експерт от практиката на третокурсниците от специалност "Пожарна безопасност и защита на населението" защо е необходимо пожарникарите да имат сериозни познания в областта на строителството, на химическите материали, на електричеството. Да знаят как се държи огънят, пушекът, налягането, съпротивлението на материалите. "Без тези знания ще губим хора в пожарите, хора, за които сме отговорни!", казва кипърският пожарникар.

Във Варненският свободен университе бяха обучени и 300 турски пожарникари, които са първите огнеборци с висше инженерно образование в южната ни съседка.

Информация за приема в специалност "Пожарна безопасност и защита на населението" »

Информация за специалност "Строителство на сгради и съоръжения" »