гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Департаментът за чуждоезиково обучение и следдипломна квалификация Ви дава възможност да получите университертски сертификат по чужд език

08 Ноември 2019