гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Джордж Кремлис: Давам много висока оценка на ВСУ "Черноризец Храбър" за обучението по кръгова икономика

13 Май 2022

Според Джордж Кремлис, почетен директор на Главна дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия, е от изключително значение да се повиши осведомеността на обществото за предстоящите промени в областта на кръговата икономика. "Давам много висока оценка на Варненския свободен университет, който е пионер в ЕС с въвеждането на магистърска програма по кръгова икономика", каза той  в обръщението си към участниците в конференцията която се провежда днес във ВСУ "Черноризец Храбър". Форумът е откриващ в рамките на проект „Познаване на кръговата икономика“ по съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество. По думите му университетът е много добър пример, защото работи активно за повишаване на осведомеността, като не само обучава студентите, а и експерти от местната власт, от политическия и социалния живот.

Кръговата икономика е нов модел, който се популяризира от ЕС не само сред страните-членки, а и по целия свят, каза още Кремлис. По думите му основната цел е да се намали отпечатъкът върху околната среда и да се щадят ресурсите на планетата ни. Кръговата икономика трябва да стане нещо общоприето и трайно в рамките на националните и регионалните политики, допълни експертът. Според него тя трябва да заеме постоянно място в сферите на туризма, селското стопанство, транспорта, енергетиката. Този модел би трябвало да бъде активно възприет от бизнеса, но да бъде заложен и като развитие на социалната икономика, каза още Кремлис.

Нуждаем се от нови модели на кръгово производство и кръгово потребление, посочи експертът. Според него идеята е да се постигне по-дълъг живот за продуктите, които в края на използването им да не стават отпадък, а да се ползват като суровини. Бъдещето е на кръговите градове и дори кръговите домакинства, посочи Кремлис. Той допълни, че всяка страна трябва да има национален план за кръгова икономика, който да бъде прилаган на по-ниски нива чрез регионални и местни планове.

Предстои да бъдат въведени нови правила за използване на отпадните води, каза още Джордж Кремлис. Пречистените отпадни води могат да се използват в сферата на селското стопанство за поливане на насаждения, уточни той. По думите му те биха били полезни и в пристанищата или други сектори за измиване на кораби или автомобили, вместо да се хаби чиста питейна вода.

За кръговата икономика, която е знаков приоритет за ЕС, ще бъдат насочени много средства от фондовете, включително за програмния период до 2027 година, допълни Кремлис. Той уточни, че за България предизвикателство ще бъде да се възползва от тях по най-добрия начин, за да постигне успешна трансформация на икономиката си. Благодарение на този модел в ЕС вече се създават нови „зелени“ работни места, очаква се такива да бъдат разкрити и във вашата страна, допълни Кремлис, съобщават репортерът на БТА Мила Едрева от мястото на конференцията.