гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Добрата реализация привлича студенти във Варненския свободен университет

11 Януари 2019

Високото качество на обучение във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, получаването на диплома, призната от Европейския съюз и добрата реализация на възпитаниците, са определящите фактори, повлияли кандидат-студентите при избора на университет. Изводите бяха направени от проведена анкета сред първокурсници, обучаващи се в трите направления на Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“ – „Право“, „Психология“ и „Национална сигурност“.Приблизително 90 на сто от студентите, участвали в анкетата, са посочили, че са получили интересуващата ги информация за специалността и за университета от уебсайта на висшето училище – www.vfu.bg. За половината от тях това е първостепенен източник на информация. Центровете за кандидатстудентски прием във Варна, Пловдив, Монтана и Кюстендил са другият ефективен канал за получаване на информация при кандидатстване. Студентите посочват, че личното им мнение и позицията на семейството са били водещи при формиране на мотивацията за избор на университет.

Приблизително същите са и мотивите за избор на първокурсниците от останалите професионални направления от портфолиото на университета: "Политически науки",  "Администрация и управление", "Икономика", „Информатика и компютърни науки“, "Архитектура, строителство и геодезия", „Изобразително изкуство“ и "Музикално и танцово изкуство".

За първи път тази година Варненският свободен университет провежда прием за летен семестър в бакалавърските си програми. Това дава възможност на кандидат-студентите да започнат обучението си в първи курс още в края на месец февруари, вместо през октомври, както и да съкратят периода на обучение. Срокът за подаване на документи от кандидат-студентите е 15 февруари 2019 г. Желаещите могат да получат допълнителна информация в Центъра за кандидатстудентски прием на Варненския свободен университет - на тел.: 052/ 355 106.