гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

Документи по проект "Студентски практики - фаза 2" - само по куриер или по пощата

03 Ноември 2020От 
3.11.2020 г.  на основание Заповед РД-01-626/ 27.10.2020 на Министъра на здравеопазването, издадена във връзка с въвеждането на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, Ви уведомяваме, че администрацията на Варненския свободен универитет "Черноризец Храбър" приема документи по проект „Студентски практики – фаза 2“, изпратени само по куриер или чрез Български пощи.

Това се отнася за кандидатстващите студенти, за обучаващите организации и за менторите, както следва:
 
 1. Студенти:
 1. Договори за провеждане на практическо обучение между студент и ВСУ „Черноризец Храбър“  – 3 подписани и с попълнен адрес екземпляри;
 2. Декларация от студент – 1 подписан екземпляр.
 
 1. Обучаващи организации:
 1. Договор за сътрудничество при провеждане на практическо обучение на студенти между обучаващите организации и ВСУ „Черноризец Храбър“ – 3 подписани и подпечатани екземпляра;
 2. Списък с ментори – 3 подписани и подпечатани екземпляра.
 
 1. Ментори:
 1. Договор за наставничество между ментор и ВСУ „Черноризец Храбър“ - 3 подписани екземпляра;
 2. Декларация от ментор – 1 подписан екземпляр;
 3. Служебна бележка, подписана от работодател, подпечатана, с която се декларира, че менторът притежава минимум 3 години професионален опит в областта на провежданата практика, както и, че е в трудови или други допустими от законодателството отношения с обучаващата организация най-малко 3 месеца преди началото на практиката;
 4. Копие от диплома за висше образование, подписана, заверена с „Вярно с оригинала“, датирана.
 5. Анекс №1 към договор за наставничество между ментор и ВСУ „Черноризец Храбър“ в 2 подписани екземпляра.Пълната информация за проекта ще намерите тук ►

За контакти:
тел.: 052/359 523, имейл: vfu-projects@vfu.bg