гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

доц. д-р Красимир Недялков – президент на ВСУ „Черноризец Храбър“: Интернационализацията е сред най-съществените ни цели

13 Юни 2019

Интернационализацията е сред най-съществените ни цели, каза пред в. „Аз-буки“ доц. д-р Красимир Недялков – президент на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“.

„Преди всичко, частните университети споделят общата отговорност на европейската и българската образователна система да подготвят човешкия капитал на ХХI век. Заедно с това те са призвани и да предложат алтернатива на младите хора, свързана с изпреварващата подготовка и реализация на нови модели на образованието, адекватни на потребностите на пазара на труда. И тук далеч не става дума само за относително по-голямата свобода, която те имат. А за безусловната необходимост да отстояват конкурентните си предимства на един несъвършен, при това глобален пазар, като доказват всекидневно качество, ефективност и резултати. Именно затова те са инициатори на иновации. Обикновено в тях изпреварващо се генерират новата визия и новите посоки за развитието на образованието. А оттук най-често стартират нови специалности, съобразени с реалното потребление на пазара на труда“, коментира доц. д-р Красимир Недялков.


Ето и пълният текст на интервюто с доц. Недялков: