гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

Доц. д-р Милена Кичекова бе избрана за член на УС на Научно-техническия съюз по строителство в България

16 Декември 2019


Доц. д-р Милена Кичекова – ръководител на катедра „Строителство на сгради и съоръжения“ във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ бе избрана за член на Управителния съвет на Научно-техническия съюз по строителство в България. Това стана на Общо събрание на браншовата организация, която се проведе в София.

Варненският свободен университет има дългогодишно партньорство с Научно-техническия съюз по строителство. Университетът и Съюзът  провеждат  най-голямото научно събитие в областта на строителното проектиране – Международна научна конференция „Проектиране на сгради и съоръжения“. 11-то издание на събитието ще се проведе във ВСУ „Черноризец Храбър“ през септември 2020 г. Катедрата „Строителство на сгради и съоръжения“ активно взаимодейства с НТССБ в изпълнение на Европейската харта за компетентности на бъдещите строителни инженери - за тяхната успешна реализация в бранша, както и внедряване на иновативни обучения в области като дигитализацията, BIM-технологиите, устойчивото строителство и др.

Научно-техническия съюз по строителство е един от първите в страната, учреден през 1965 г.