България, 9007, Варна, к.к. Чайка
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Започна обучението на директори на детски градини и училища по STE(A)M

12 Април 2019

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ започна обучение на над 100 директори на образователни институции от Варна по темата „STE(А)M – Стратегии, политики, методики и практики“. В събитието участват директори на 36 основни и 12 средни училища, 51 детски градини и пет Центъра за личностно развитие. Партньор на обучението е Община Варна.

Обучението бе открито от Лилия Христова - директор на дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" и от проф. д-р Теодора Бакърджиева - pам.-ректор по международна дейност, проекти и технологично развитие на ВСУ "Черноризец Храбър".

STE(A)M (#Science#Technology#Engineering#Art#Mathematics) е иновативно обучение чрез методите на природните науки, технологиите, инженеринга, изкуствата и математиката.