гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

Защо успешен счетоводител и майка на четири деца, избра дистанционната форма на обучение

13 Март 2020

Защо Антония Петрова – успешно реализиран счетоводител и майка на четири деца, избра да учи „Финанси и счетоводство“ в дистанционна форма на обучение във Варненския свободен университет?

„Имам 4 деца и вече около 80 фирми, на които водя счетоводството. Предвид натовареното ми ежедневие, за мен бе изключително важно да мога да се подготвям по индивидуален план, да разпределям сама времето си за обучение, без да отсъствам от работа или да лишавам семейството си от внимание“, разказва Антония. Дистанционната форма на обучение й дава възможност за денонощен достъп до виртуални образователни ресурси, учи според заетостта и графика си. Завършва успешно бакалавърската специалност "Финанси и счетоводство" във Варненския свободен университет.

Сложността на казусите в работното й ежедневие обаче я кара да търси варианти за повишаване на квалификацията и знанията. Казва, че изборът на ВСУ „Черноризец Храбър“ за магистърската й степен дошъл съвсем логично – високото ниво на подготовка, гъвкавите форми на обучение, отличните условия и преподавателите от най-високо ниво. Избрала магистърската програма „Финансов одит“, която предлага строго специализирана програма.

„Смятам, че специалностите във ВСУ „Черноризец Храбър“ са с най-голяма практическа насоченост, сред университетите в страната, те са подбрани и съобразени изцяло с нуждите на трудовия пазар. Работя от 18 години. Като работодател днес, бих заложила 100% на хора, завършили Варненския свободен университет“, казва Антония Петрова, която е сред алумни студентите – отлично реализираните възпитаници на ВСУ „Черноризец Храбър“.