България, 9007, Варна, к.к. Чайка
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

За девета поредна година Юридическият факултет на Варненския свободен университет проведе лятна научна сесия

04 Юли 2018

Лятната научна сесия на Юридическия факултет на Варненския свободен университет се проведе за девета поредна година и представи актуална научна проблематика в областта правото и сигурността. Част от форума бе и 17-то издание на Международната научна конференция „Приложна психология: възможности и перспективи“.

Научният форум представи общо 47 доклада в трите тематични направления. В него се включиха представители на 7 български университета, Българската академия на науките и университети от Израел, Казахстан, Полша, Сърбия, Русия и Украйна.

 

 

За последните 9 години в Лятната научна сесия са участвали повече от 1500 учени и студенти от 17 държави, обяви деканът на Юридическия факултет на Варненския свободен университет проф. д-р Петър Христов.

 

 

От името на кмета на община Варна – г-н Иван Портних приветствие към участниците в Лятната научна сесия поднесе заместник-кметът на общината г-н Пейчо Пейчев. Той беше категоричен, че макар да е един от най-младите български университети със своите успехи, значимост и достижения, Варненският свободен университет  изпреварва университети с доста по-дълга история. Пейчев изрази увереност, че темите, които ще бъдат разгледани в рамките на двете конференции ще намерят своето отражение в обществения живот на страната и региона.

 

 

Началото на Лятната научна сесия на Юридическия факултет на Варненския свободен университет бе сложено с пленарен доклад на Президента на ВСУ „Черноризец Храбър“ проф. д.ик.н. Анна Недялкова „Глобални проблеми на съвременността и влиянието им върху правото и сигурността“. Тя поздрави участниците с добре дошли и им пожела приятно и ползотворно участие в Лятната научна сесия.

Искам да поздравя и колегите за тяхната последователност и системност в развитието на този форум като един от източниците на нови идеи и нови предизвикателства, както за науката и образованието, така и за практиката, която следва тези нови постижения, каза още тя.

Като предизвикателство и риск определи президентът на Варненския свободен университет представянето на пленарен доклад, който да обединява трите научни области - право, сигурност и психология. В крайна сметка глобализацията в момента със всички нейни асиметрии и отклонения се превръща в антисоциално явление, което изпрати човека в театъра на абсурда, сподели проф. Недялкова.

 

 

В рамките на пленарния си доклад тя коментира предизвикателствата през ХХI-ви век като ярка демонстрация на противоречивата същност на човека, липсата на взаимодействие между знание и информация и деформацията на ценностите. Проф. Недялкова обоснова новите разбрания и потребността от нова трактовка на човешките права с нарушаването на социалния договор и трансформациите, наложени от Четвъртата индустриална революция.

Лятната научна сесия продължи с двете конференции „Правото на сигурност” и „Приложна психология - възможности и перспективи”, включващи широка палитра от теми като „Регионалната сигурност в контекста на българското председателство на ЕС“; „Цифрова икономика и предизвикателствата пред киберсигурността“; „Иновации на образователния продукт в обучението по сигурност“; „Социална психология, етнопсихология и психология на културата и религиите“; „Организационна психология, психология на маркетинга, рекламата и PR“; „Клинична психология и консултативна практика“; „Училищна психология и психология на развитието“; „Психология на сигурността и поведението в екстремални ситуации“ и др.