гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

За подготовката на кадри за бъдещето на бизнеса Варненският свободен университет предлага иновативния проект „Дигитално образование за икономически растеж и социално приобщаване“.

12 Юли 2018

Проектът „Дигитално образование за икономически растеж и социално приобщаване“ беше представен на пресконференция днес в Арт-салона на „Радио Варна“ от президента на Варненския свободен университет проф. д.ик.н Анна Недялкова.

 

 

Снимка: Полина Петрова, Информационна агенция „Черно море“

 

Той обхваща серия от иновативни програми в областта на предприемачествотокръговата икономика, цифровите технологии, дигиталния маркетинг и киберсигурността

 

 

Проектът е фокусиран върху разширяването на партньорската мрежа на Варненския свободен университет и привличането на бизнеса в образователния процес.

 

Сред основните цели са създаването на споделено пространство за цифрово образование, изследвания  и технологичен трансфер; изграждане на работещи отношения между университетите, бизнеса, НПО и държавните структури за  реализация на плана за цифрово образование; създаване на добавена стойност и на човешки капитал за реализация на цифровата трансформация; мултипликация на ефекта от използването на ресурси за цифрова трансформация.

 

Приоритетни области на образователните, научни и консултантски дейности са предприемачеството; изкуственият интелект; киберсигурността; блокчейн; Big Data; цифровото образование за индустрията, управлението и социалната сфера, както и сигурността и защитата на населението от бедствия, аварии и катастрофи.

 

 

След успешното представяне на проекта в рамките на три от най-авторитетните събития в областта на икономиката и технологиите – Пловдивският икономически форум 2018, едно от най-влиятелните и мащабни събития в областта на иновациите, технологиите и бъдещето – Webit и срещата на върха между правителствените ръководители на Китай и страните от Централна и Източна Европа (16+1), вече са налице първите заявки за обучение, стажантски места и участие на експерти в обучението.

 

 

Проектът е отворен за фирми и институции – партньори, които да станат част от споделеното пространство за наука и образование – Алианс 4.0.

 

 

Той цели създаването на съвместни екипи за обучения, научни изследвания  и консултинг, включването на експерти от бизнеса като  обучители и ментори в университетските програми, партньорство за предлагане на повече възможности за стажове и практики на студентите, сдаване на съвместни лаборатории, съвместни инвестиции в инфраструктура, провеждане на летни школи и краткосрочни курсове, както и насърчаване и подкрепа на стартиращи бизнеси.

В рамките на проекта е предвидено поетапното създаване на :

  • Мрежа за обмен на добри практики, обучение и изследвания между партньори; обмен на данни
  • Институт за цифрово образование на учители и университетски преподаватели
  • Съвместни образователни програми, преподавателски екипи, мобилност, признаване на дипломи
  • Център за споделено образование на деца и възрастни
  • Лаборатория за приложение на цифрови технологии в сигурността и съдебните експертизи
  • Дигитална среда за образование на хора в неравностойно положение

Първите конкретни резултати от проекта са създадените иновативни магистърски програми:

Магистърската програма по предприемачество в партньорство с Фондация "Български център по предприемачество“ и Фондация "ИнтерКултура“ на американския финансов консултант и инвестиционен мениджър Лари Бийл. Като лектори в програмата са включени ментори и предприемачи от Силициевата долина. Обучението в програмата стартира през октомври и е изцяло на английски език. За обучение на първия випуск магистри за учебната 2018/19 година са осигурени 31 стипендии.

 

 

Магистърската програма „Кръгова икономика“ – единствената по рода си в България. Програмата се реализира с подкрепата на Джордж Кремлис, почетен директор на Генерална дирекция "Околна среда" на Европейската комисия с ресор Кръгова икономика и Министерството на околната среда и водите. Програмата стартира през октомври 2018 с водещи преподаватели от Европа и Китай. В рамките на обучението са предвидени стажове във фирми и градове от формата 16+1 с добри практики и иновативни решения, както и възможности за спонсориране на студентски изследвания и разработки.

 

На снимката от ляво на дясно: проф. д.ик.н. Анна Недялкова, Президент на ВСУ „Черноризец Храбър“, Джордж Кремлис, почетен директор на ГД "Околна среда" на ЕК и д-р Анелия Пържанова, директор на Филиал Смолян на ВСУ „Черноризец Храбър“ по време на Пловдивския икономически форум 2018.

 

Магистърските програми „Киберсигурност“ и Data Science, създадени в резултат на партньорството на Варненския свободен университет с Университетът Ковънтри, Бен Гурион и Фондация Webit.

 

Магистърските програми „Интелигентни системи за сигурност“ и „Дигитално строителство“, реализирани в партньорство с Политехника ди Милано, Италия, Университета Хонджинг в Нингбо, Китай и Техническия университет в Делфт, Нидерландия. Програмите предлагат бизнес-ориентирано обучение в партньорство с научни и бизнес организации от Великобритания, Полша, Италия и Унгария; знания и умения за създаване на бизнес анализи, софтуерни решения и програмно осигуряване при кибератаки, аварии и бедствия. 

ВСУ привлича бизнеса в образователния процес с нов проект - видео: