гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Изчислителните науки за живота представят учени, студенти, докторанти и бизнес във ВСУ “Черноризец Храбър”

10 Септември 2021

Международната конференция “Наука и бизнес за интелигентно бъдеще” ще се проведе на 13 септември 2021 г., от 14 часа, във Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”. Тази година събитието е посветено на биотехнологиите, а организатор и домакин на форума е катедрата “Информатика” на университета.

Панелът BioTech е втора част на конференцията “Наука и образование за интелигентно бъдеще” (Science and Business for Smart Future 2021), която има за цел да представи партньорски практики и изграждане на нови съвместни проекти между участниците. Събитието ще се проведе изцяло на английски език и ще е в хибридна форма - присъствено и онлайн. То ще се излъчва и на живо в страницата на ВСУ “Черноризец Храбър” във facebook.

По време на конференцията доц. д-р Галина Момчева и доц. д-р Стоян Павлов ще представят резултати от работата на научноизследователската и предприемаческа екосистема BioMed-Varna, с участващите в нея изследователи от Варненски свободен университет, Медицинския университет - Варна и академичните им и бизнес партньори от страната и чужбина. 

По време на конференцията ще бъдат презентирани проекти и инициативи на общността, за популяризиране на добри практики за Варна - Град на Знанието. Ще се инициират множество нови съвместни разработки в областта на интердисциплинарни теми за научна работа и иновативни бизнес решения в областта на биотехнологиите и ИТ бизнеса.

Особен интерес сред участниците и гостите в BioTech-панела се очаква темата “Генетичното програмиране - изгряващата звезда на изкуствения интелект”, която ще представи световно известният учен и практик д-р Артур Кордон. Д-р Манлио Винчигуера ще представи проект за създаване на център за стволови клетки във Варна.

Доц. д-р Трифон Червенков от катедрата “Медицинска генетика” на Медицинския университет във Варна ще запознае аудиторията с инициативата на BioMed-Varna за създаване на проект за метагеномен анализ на отпадни води на Варна в партньорство с “БиоВода” ООД и “Quanterall” ООД.  Метагеномният анализ на отпадни води от населени места носи динамична информация за здравословното състояние на популациите. Чрез анализ на динамичната информация за екосистемата от микроорганизми, живеещи във водите на различни региони и отделяне на отпадните води от човешката дейност, може да се извлекат нови знания за взаимодействията между хората и микроорганизмите, да се получи информация и да се открият нови взаимодействия със значение за здравето, промишлеността, селското стопанство. Създадената карта на микробиологичното разнообразие може да се отнесе към различни други данни за съответните региони и да се използва за изграждане на ефективни системи за следене и прогнозиране на здравето на големи групи от населението.

По време на форума ще бъдат презентирани и три образователни проекта от изключително значение - магистърската програма “Кръгова икономика” на Варненския свободен университет, проектът на МУ - Варна в партньорство с ВСУ “Черноризец Храбър” - “Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването” и проектът D-Care (D-CARE Project “Developing, piloting and validating smart care models in Danube region for supporting social innovation, improving competences and entrepreneurship”) на РАПИВ.

Събитието ще завърши с джаз концерт в парка на ВСУ “Черноризец Храбър”.

Линк за регистрация в конференцията►

Програмата на събитието можете да следите в сайта на конференцията►