гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Интерактивната експозиция „Новите будители“ гостува във ВАрненския свободен университет до 23 ноември 2019 г.

11 Ноември 2019

 
Интерактивната експозиция „Новите будители“ бе открита в централното фоайе на Варненския свободен университет. Тя включва нестандартни научни визуализации и идеи, разработени в партньорство между Научноизследователския институт към Медицински университет - Варна и преподаватели и студенти от професионални направления компютърни науки, архитектура, изкуства на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.

Изложбата ще бъде експонирана във ВСУ "Черноризец Храбър" до 23 ноември, а от 25 ноември ще гостува и на Медицинския университет в морската столица.

След откриването на експозицията бяха наградени и победителите в Национално състезание за ученици и студенти “QUERYADA”. Инициатор и организатор на събитието за пета поредна година е катедра „Информатика“ на университета. В състезанието се включиха отборите на Варненския свободен университет, Икономическия университет във Варна, Техническия университет - Габрово, Минно-геоложкия университет, Русенския университет „Ангел Кънчев“, на Математическата гимназия, СУЕО "Ал. С. Пушкин" и СОУ „Климент Охридски“ в морската столица. Чуждестранни участници се включиха онлайн.

„QUERYADA“. Тази година състезанието се провежда със съдействието на "Adastra България".

Изключителен интерес предизвика лекцията „Умни градове - реалности, перспективи, прогнози“, която представи световноизвестният швейцарски експерт в областта на информационните технологии и софтуерни архитектури д-р Александър Самарин. Той презентира ролята на BIG Data за интелигентните градове.

Социалната отговорност на ИТ експертите бе обсъдена на работен семинар, в който активно участие взеха млади програмисти от Специално училище за ученици с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов“, гр. Варна, представители на Съюза на слепите. Проектът „Достъпно обучение по Web съдържание – AWCAT“ №2017-1-PL01-KA203-038820 е финансиран по Програма Еразъм+, КД2 „Стратегически партньорства“ на ЕС. По проекта е разработена иновативна програма за обучение на студенти, свързана с достъпността на уебсайтове за хора със специални потребности. Модератор по темата бе проф. д-р Теодора Бакърджиева.