България, 9007, Варна, к.к. Чайка
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Информационен ден "Еразъм+" във Варненския свободен университет

15 Април 2019При голям интерес от страна на студентите от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ се проведе информационен ден за представяне на възможностите за студентска мобилност по програма "Еразъм+" за академичната 2019/2020 година.

Студентите получиха информация за процедурите за кандидатстване за академичната 2019/2020 година, за селекцията на кандидатите, за партниращите на Варненския свободен университет европейски университети и фирми, за размера на отпусканото финансиране (Еразъм грант); процедурите по признаване на периода на обучение; сроковете за кандидатстване и възможностите и условията за повторно участие на студенти, които вече са провели обучение или практика по програмата в периода 2007-2013 г.

Участие в информационния ден взеха и студенти, които вече са реализирали период на обучение и практика по програма „Еразъм+“. Те споделиха опита си до момента, положителните страни и предизвикателствата, който предсоят пред всеки бъдещ Еразъм студент.

Програма „Еразъм+“ е инициатива на Европейския съюз, която предоставя възможност на студентите да осъществят период на обучение в европейски университети-партньори без заплащане на академични такси, както и практика в европейски фирми, организации и институции.Варненският свободен университет гарантира академичното признаване на периода на обучение в чужбина и предоставя финансиране (Еразъм грант) на своите студенти, за да ги подпомогне в периода им на мобилност. Информация относно процедурите кандидатстване можете да откриете на адрес: erasmus.vfu.bg, секция „Студентска мобилност”. Местата за кандидатстване са ограничени.

⚠️ Краен срок за кандидатстване за участие в студентска мобилност с цел обучение за I и II семестър на учебната 2019/2020: 25 април 2019 г. ⚠️

За допълнителна информация за студентска мобилност по програма „Еразъм+“ може да се свържете с отдел "Международна дейност и проекти" (координатор по програма „Еразъм+“ – Миглена Петкова, тел.: 052 359 523, e-mail: erasmus@vfu.bg).