гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

Катедра “Информатика” на ВСУ „Черноризец Храбър“ организира „STE(A)M форум – Варна“

29 Юни 2020


Катедра “Информатика” на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ организира „STE(A)M форум – Варна“ за представители на училища в страната и чужбина. Събитието ще се проведе в дигиталната среда на университета на 30 юни 2020 г. от 16.00 до 17.30 ч. Участие потвърдиха над 75 директори и учители, университети, фирми, а също и представители на български училища в Канада и Франция.
Целта на „STE(A)M форум – Варна“ е да се споделят потребностите и възможностите на училища, университети и фирми, свързани с иновативното обучение чрез методите на природните науки, технологиите, инженерните науки, изкуствата и математиката.

По време на събитието ще се предложат възможности за обучение по биоинформатика в училища - инициатива за региона на Варна, предложена от фирма Quanterall. Ще се обсъди и включването на ученици, студенти и преподаватели в научноизследователската екосистема „BioMed Varna“ на Варненския свободен университет и Медицински университет – Варна.

В събитието са поканени партньорски университети и представители на бизнеса.

ВСУ "Черноризец Храбър" има богати традиции и опит в обучението на учители и  ученици.

През април 2019 г. университетът проведе "STE(А)M - Стратегии, политики, методики и практики", в които се обучаваха над 100 директори на училища и детски градини.

Програмата "Кибермагьосници" обхвана през лятото на миналата година 120 варненски ученици от 5 и 6 клас от 17 училища. Те учиха как безопасно и сигурно да използват дигиталната среда и да развиват умения в областта на информатиката, математиката (криптографията) и изкуствата, отново STEM практика. В Международния Ден на Scratch се включиха над 150 ученици, учители и родители.