гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Магистри на ВСУ по международно право и сигурност изследват древните укрепителни съоръжения в Солница - Провадия

26 Септември 2019

Студенти от Украйна, които учат в магистърска програма „Международно право и сигурност“ на Юридическия факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ посетиха древната Провадия-Солницата.
„Магистрантите бяха силно впечатлени от съоръженията за охрана на халколитния  солодобивен градски център край Провадия, датиран от над 5000 години пр. Хр. Те станаха свидетели на археологическите дейности на екипа на чл.-кор. Васил Николов”, разказа ас. Александра Ангелова – преподавател в Катедра "Правни науки" на ВСУ „Черноризец Храбър“. Предвид интереса им към сигурността, студентите проявиха особено внимание към защитните укрепления на древния град. Научиха, че жителите са използвали както класическите стени, кули и ровове с вода, така и уникално инженерно съоръжение за отбрана, което се среща векове по-късно в Европа – стесняващите се укрепителни улеи в подножието на стената, ограничаващи достъпа на нападателите към защитеното селище. По-късно студентите посетиха и първата българска столица Плиска.

„Посещението в Провадия ни порази“, сподели студентката Мария Гридасова, която учи едновременно във ВСУ и в Университетът по право в Киев. Тя разказа, че е изключително впечатлена от наученото, но също от българската история и култура. „За мен е чест да участвам в международната програма за обмен на студенти. Тук, във Варненския свободен университет виждаме най-модерните технологии на обучение, европейски подход и висококвалифицирани преподаватели”, допълни още тя.
Магистърската програма „Международно право и сигурност” се изпълнява от Варненския свободен университет, Сумския държавен университет и Университета на държавната финансова служба на Украйна. Подготовката включва обучение за системата на международното право и на  международната сигурност, механизмите за превенция и противодействие при възникване на заплахи и др.

Варненският свободен университет има дългогодишни традиции в обучението на чуждестранни студенти в областта на правото и сигурността. Първата акредитирана специалност по защита на националната сигурност в страната е на ВСУ "Черноризц Храбър". А опитът в обучението по специалността е от 25 години, следвайки европейските стандарти за обучение по сигурност и безопасност.
Университетът работи и по съвместна магистърската програма "Международно право и сигрност" с Киевския университет по право вече са обучени 37 студенти от Украйна.
117 кипърски полицаи бяха обучени от висококвалифицираните преподаватели на ВСУ в бакалавърската специалност "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред", а магистърската програма "Съдебни и криминалистически експертизи" избраха 55 кипърски студенти.
В университета бяха обучени 300 турски пожарникари, които са първите огнеборци с висше инженерно образование в южната ни съседка. 
25 турски специалисти продължават обучението си в докторска степен "Техника на безопасност на труда и противопожарна техника".
От 10 години специалност "Защита на националната сигурност" на Варненския свободен университет привлича студенти от Полша, Франция и Белгия по европейската програма за мобилност "Еразъм" и "Еразъм+".