гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Майсторски клас: Представяне пред публика

19 Август 2022Факултет "Международна икономика и администрация" и магистърската програма "Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса" на ВСУ "Черноризец Храбър" продължават инициативите, част от постоянно действащ форум „Изкуството на комуникацията“, с ръководител доц. д-р Георги Калагларски.

Майсторският клас "Представяне пред публика" ще се проведе на 8 и 9 октомври 2022 г. в кампуса на Варненския свободен университет.

 
Дата Тема Преподавател Час Зала
08.10.2022
събота
Стайлинг при публични изяви Доц. Савка Казаларска 10,00–12,30 УСК 3
Обедна почивка   12,30 – 13,00  
Правоговор и стилистични ефекти на гласа Ася Стефанова 13,00 – 15,00 Учебно радио
Кафе-пауза   15,00 – 15,30  
Поведение пред телевизионна камера Мариета Бобева
Петър Дойкински
15,30 – 18,00 Учебно телевизионно студио
09.10.2022
неделя
Вербална и невербална комуникация Доц. Лора Мутишева 9,30–11,00 УСК 3
Умението да разговаряме и въздействаме чрез думи. Техники за манипулация Доц. Георги Калагларски 11,15 – 12,30 УСК 3
Организиране и провеждане на коктейл. Облекло, поведение, техники на общуване Таня Петрова  12,30 – 13,30 УСК 3Издават се сертификати.
 
Такси за участие:
  • За студенти и ученици – 60 лв.
  • За външни участници – 120 лв.
Банкова сметка
на ВСУ „Черноризец Храбър“:
ТБ „Централна кооперативна банка“ АД
BIC: CECBBGSF
IBAN код: BG20CECB979010A3494100 
Основание за плащане:
Отворен курс в МП „Реклама и ПР“
 
Срок за регистрация до 06.10.2022 г. на: https://forms.gle/HETG91qD13V9YtRi6
 
За допълнителна информация:
Павлета Кръстева
0878 417 494
pavleta.krasteva@vfu.bg
доц. д-р Георги Калагларски
0887 235 870
kalaglarsky@yahoo.com