гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

НАУКА И БИЗНЕС ЗА ИНТЕЛИГЕНТНО БЪДЕЩЕ - ЕДНА УСПЕШНА КОНФЕРЕНЦИЯ, ДЕМОНСТРИРАЩА ПАРТНЬОРСКА МРЕЖА, ЕКСПЕРТИЗА И ПРОВОКИРАЩА НОВИ БИЗНЕСИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОСТРАНСТВА

27 Юни 2018

Международна бизнес конференция “Science and Business for Smart Future” („Наука и бизнес за интелигентно бъдеще“), организирана от факултет МИА се проведе във Варненския свободен университет на 22 и 23 юни 2018 г.

 В присъствието на десетки представители на бизнеса, научните среди, студенти и гости стартът бе даден от заместник-ректора по научноизследователската дейност на Варненския свободен университет проф. д-р Павел Павлов.

 

 

Той поздрави участниците в конференцията от името на проф. д.ик.н. Анна Недялкова - Президент на ВСУ и от свое име и представи най-новите проекти на университета в областта на кръговата икономика, стартиращата нова магистърска програма по предприемачество, която се реализира съвместно с ментори от Силициевата долина, както и предстоящото участие на университета в срещата на върха между правителствените ръководители на Китай и страните от Централна и Източна Европа (16+1). “Днешната конференция е само част от поредица събития, които извеждат университета в една нова орбита”, сподели с присъстващите проф. Павлов.

 

Доц. Танкова прочете поздравителен адрес към участниците във форума от г-н Тодор Балабанов - Председател на Общински съвет - Варна.

 

Конференцията Science and Business for SMART Future има за цел да провокира сътрудничество между академичните и научни среди, от една страна и бизнеса от друга, което би спомогнало за повишаване на доверието между тях и  прилагането на научните изследвания и постижения в практиката. Част от темите, представени на конференцията бяха свързани с най-новите тенденции в областта на data science, анализ на данни, изкуствения интелект, естествените потребителски интерфейси, семантичните технологии, модерния маркетинг и невромаркетинга. Други акценти са съществуващите добри практики и съвместни проекти, реализирани благодарение на ефективното взаимодействие между бизнеса и представителите на науката.

Работата на конференцията в първият ден, с фокус Data Science for Business бе организирана в четири основни дискусионни панела - „Партньорства между университети и бизнес“, „Data Science в подкрепа на бизнеса“, „Data Science в морската индустрия“ и „Необходими умения за професионална реализация в областта на Data Science“.

 

 

Хенрик Нордмарк, ръководител на екипа от Data Scientists в английската фирма Profusion, фирма която е реално свързващото звено между акцентите от двата дни на конференцията, което показва възможните динамични “разрушителни” промени на бизнеса, а именно как една фирма за дигитален маркетинг се трансформира в компания за анализ на данни и същевременно продължава да се развива и в двете направления. На първия панел за връзката на университетите и бизнеса бяха представени успешната дуална система между бизнеса и университетите в Унгария от Марта Зибауер (Обуда, Унгария), практиките на успешните партньорства на АДАСТРА в рамките на ADASTRA ACADEMY в България от Захари Барбов, проф. Росица Маринова представи спецификата на взаимодействието на Concordia University of Edmonton с фондове за научни изследвания в Канада. Деканът на Факултет МИА доц. Елеонора Танкова представи ключовото ново партньорство на ВСУ с BEC (Bulgarian Entrepreneurship Center) и фондация Interculture за реализацията на магистърска програма по предприемачество във ВСУ, по която ще се осигурят 30 стипендии със съдействието на Лари Бил, собственик на фондация Interculture. Модераторът на панела доц. Ралица Жекова (Директор на РАПИВ – Регионална агенция за иновации и предприемачество) представи международен проект за женско предприемачество, който ще се реализира през следващите месеци. Един от центровете за женско предприемачество по проекта ще започне да функционира от есента на 2018 г. във Варненски свободен университет.

В панела „Data Science for Business” бяха представени реални действащи от Data Science внедрени в различни бизнеси. Лични практики споделиха д-р Артур Кордон (Kordon Consulting) за оптимизация на Dow Chemicals (САЩ), д-р Мариана Дамова (Mozaika) за използване на семантични технологии, с цел извличане на бизнес информация, Илан Фридман (Profusion MediaEssex University) за маркетингови цели, Валентин Михов (Santiment) в сферата на FinTech предоставящи услуги за инвеститори, Александър Георгиев (SmartSoft) използващ машинно учене за разпознаване на обекти в изображения, Явор Арнаудов (Compac) за нереализираните възможности от морските бизнеси в България и Васил Йорданов (Hansaмаг. програма Data Science във ВСУ) за опита в дигитализация в областта на корабното проектиране, сравнявайки България, Германия и Сингапур.

Участниците в панела считат, че двигател на дигитализацията и иновациите е конкуренцията в рамките на бранша. Участниците в конференцията имаха възможност да се запознаят с представители на различни общности във Варна (ИКТ Клъстер - Варна, JCI BG, Innovator), които съвместно създават и развиват ИТ и предприемаческата екосистема в региона. Самите те разработват иновативни идеи в областта на технологиите, извличане и анализ на данни, дигиталния маркетинг и др.

 

 

На снимката са присъствалите управляващи и представляващи дигиталните и предприемачески общности в региона на Варна (Мартен Демирев (Innovator), Галин Динков (CryptoVarna), Галина Момчева (ICT Cluster - Varna), Явор Арнаудов (JCI Bulgaria) и Александър Георгиев (IT++ студентски клуб, ТУ-Варна).

Участниците в първият ден на конференцията се срещнаха виртуално с представителите на Data Science Society, провеждащо по същото време летен лагер в Рила.

 

Работата на конференцията беше организирана в дискусионни панели със съпътстващи постер сесия, коктейл и майсторски класове. В двата дни на форума се включиха над 150 участника от България, САЩ, Великобритания, Унгария, Ливан. Участниците бяха студенти от специалности Дигитален маркетинг и уеб дизайнУеб дизайнСофтуерно инженерство и мениджмънтData Science, мениджъри на ИТ компании, HR на компании и експерти в областта на дигиталният маркетинг. На конференцията присъстваха и я подкрепиха експерти и мениджъри от следните компании: eInsurance TechnologyKordon ConsultingProfusion MediaADASTRA411 MarketingFantastic ServicesКвантералICardИнформационно обслужване - ВарнаБиоводаИновационни технологии България, Compac, SantimentTEMPUS2000BULPROSTitangateSutherland BulgariaJFD BrokersSAP LabsJCI BulgariaFlat Rock TechnologyMozaikaKonica MinoltaMARTINELILeuPayNetit, Сеопрезенс, Memofy, Държавна пристанищна инфраструктура - Варна, Civil Engineering Organisation: ETH Zurich, Заедно в час, учители, преподаватели, докторанти и студенти от ПГИ “Д-р Иван Богоров”МГ “Д-р П. Берон”Медицински университет-ВарнаИкономически университет - ВарнаТехнически университет - ВарнаПловдивски университетСофийски университетInstitute for Oceanology - BAS, Bulgarian Institute of NeoReichian Analytical Psychotherapy, Concordia University of Edmonton (Канада), University of Essex (UK), OBUDA University(Унгария).

 

Вторият ден на конференцията беше посветен на модерния маркетинг, невромаркетинг, ролята на GDPR върху дигиталния маркетинг, изисквания към кадрите в сферата на дигиталния маркетинг и майсторски класове за Маркетинг на съдържанието и SEO оптимизация. Участниците, предимно студенти по Дигитален маркетинг и уеб дизайн, докторанти, представители на бизнеса и университетите, взеха активно участие в няколко дискусионни панела.

 

В контекста на брандирането на региона на Варна, Проф. д.пс.н. Галя Герчева – Ректор на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ връчи удостоверенията на стипендиантите, спечелили стипендии по стипендианската програма на ВСУ “Аз ще уча и ще успея в България”. Представители на студентския съвет пожелаха неформално на стипендиантите да бъдат сред панелистите на следващите ни конференции.

 

 

По време на първия дискусионен панел Digital Marketing in Favour of the City, с модератор Ивайло Георгиев, участие взе Иван Димитров - съосновател на App Lighthouse. Компанията разработва приложението Lighthouse, което използва beacon технология и дава възможност на жители и гости на град Варна да се запознаят с над 250 туристически обекта, като получават информация директно в мобилното си устройство докато преминават в близост до тях.

 

Силвия Николова, директор отдел “Клиенти” на 411 Marketing сподели практики за промотиране на малък и среден бизнес чрез създаване, оптимизиране и управление на фирмени уеб сайтове в САЩ.

 

Велина Велинова, представител на Община Варна, представи успешното участие на общината в проекта URBACT III “Интерактивни градове”. Проект, приключи със създаването на маркетинговата стратегия за популяризиране на град Варна чрез дигиталните и социалните медии, съдържащ конкретни насоки за подобряване управлението на комуникацията в града чрез изграждане на интерактивни платформи и използване на съдържание, генерирано от потребителите.

 

 

Антоанета Петкова представи опита на екипа по дигитален маркетинг към катедра “Информатика и икономика” в проучванията по проекта УРБАКТ за позиционирането на Варна в социалните мрежи (2017-2018), позициониране на общини (брандове на региони), а също и проучвания по теми, свързани с отворени данни на градовете, предоставени от ИКТ Клъстер - Варна на кмета на Варна, с цел създаване на портал за отворени данни на Варна (март 2018).

Силен интерес предизвика представянето на доц. Галина Момчева с темата за Neuromarketing и приложението му като насока за разработване на потребителски интерфейси и подобряване на потребителското преживяване. По време на конференцията 25 участника заявиха желание да се обучават в допълнителен курс по Neuroscience, който ще се провежда всяка събота през месец юли 2018 във ВСУ. В дискусията се включи и ас. М. Железов, докторант от Медицински университет, който ще бъде основен лектор в курса. След панела Явор Арнаудов (Compac Ltd) предложи да предостави хардуер, необходим за реализацията на курса.

 

 

Д-р Веселина Спасова привлече вниманието с представянето на темата за влиянието на GDPR върху бизнеса, в което бяха посочени примери за прилагането на изисквания за GDPR в дигиталният маркетинг във връзка с Европейското законодателство за защитата на личните данни и използването на данни за електронни услуги. Предстоящи и текущи обучения по темата заинтересованите могат да достъпят чрез gdpr.vfu.bg

В дискусионния панел “Умения работа в сферата на дигиталния маркетинг” се включиха представители на едни от най-известните фирми за дигитални услуги в град Варна - Fantastic Services, 411 Marketing, Sutherland, Serpact и FlatRock Technology.

 

 

Д-р Веселина Спасова представи възможностите за обучение, които представят двете сродни магистърски програми “Уеб дизайн” и “Дигитален маркетинг и уеб дизайн” - приликите и разликите между тях, причините да съществуват две, на пръв поглед припокриващи се специалности, както и различните направления, в които завършилите програмата се реализират.

Дими Илиева (Marketing Director, Fantastic Services) и Йоанна Димова (HR Supervisor, Fantastic Services), разкриха визията на Fantastic Services за това какво очакват от дигиталното развитие на бизнеса и на какви изисквания трябва да отговарят кандидатите, решили да се реализират в тази област.

Милен Сотиров (Training Manager от 411 Marketing, завършил в първия випуск на магистърската програма “Уеб дизайн” във ВСУ) сподели какви са реалните позиции, на които фирмите от сферата на дигиталния маркетинг наемат кадри, както и изискванията за всяка една от тях. Представени бяха практиките на фирмата в работата с университети и училища, както и възможностите за стаж.

HR специалисти от Sutherland (Ива Честименова) и FlatRock Technology (Пенка Тотева) представиха възможностите, които фирмите предлагат за кариерно развитие от най-ниското до най-високото стъпало на професионална реализация и качествата, които търсят у кандидатите за работа.

Работещите в компании по дигитален маркетинг се обединиха около мнението, че вече наемат служители за виртуална работа в компаниите си и считат, че няма пречки да наемат студенти за виртуални стажове. Всички участници в панелите се обединиха около тезата за важността на образованието в съответната сфера, но също така се ценят желанието за самоусъвършенстване и развитие, предлагане на новаторски идеи, готовност за екипна работа и непрекъснато учене.

С голям интерес от участниците в конференцията бяха посрещнати майсторските класове по дигитален маркетинг.

Вдъхновяваща беше историята на Никола Минков (създател и управител на Serpact) за развитието му като SEO специалист от начинаещ ентусиаст до собственик на успешна компания в областта на дигиталния маркетинг и участието му като лектор на европейски и световни конференции. Майсторският клас по Техническо SEO даде актуален поглед и насоки за това как да се позиционира уебсайта в дигиталното пространство при отчитане на постоянно променящите се алгоритми за класиране на резултатите от търсещите машини.

 

 

Дидо Григоров, с над 14 години опит, с майсторския клас по Маркетинг на съдържанието, даде насока за това как на базата на правилно създадено съдържание с прилагане на семантични технологии могат да се завоюват челни места в търсещите машини. Изключително полезни бяха практическите съвети, добрите и лошите примери от практиката.

Присъстващите експерти от Serpact и от катедра “Информатика и икономика” на ВСУ в областта на дигиталният маркетинг обсъдиха партньорство както в създаване на условия и подкрепа на практически умения на студенти от магистърската програма „Дигитален маркетинг и уеб дизайн“, така и по изследователски теми.

Участниците дискутираха и общуваха формално и неформално във всички панели и в двата дни на форума. За отчитане на резултата от бизнес конференцията студенти създадоха ключови индикатори за успеха под формата проект за BI решение.

 

По време на коктейла бяха обявени победителите от постер сесията, а именно: първо място Нели Чакърова (Магистърска програма Data Science), второ място Memofy (първи и на StartUp Weekend Varna 2018) и трето място на Мохамед Факредин (докторант на ВСУ по информатика във ВСУ, който е от Ливан ).

 

По време на коктейла бяха демонстрирани модели от съвместна продукция FASHION CREATIVE GAMES на студенти от специалност “Информатика и компютърни науки” (Борис Георгиев, Георги Евлогиев) и студенти от специалност Моден дизайн (Евелина Дойчинова), които категорично са вече ядрото на Smart Clothes направлението, което Варненски свободен университет е готово да развива в комбинация с eHealth. На това второ издание на FASHION CREATIVE GAMES се включи с модели на e-бижута и Силвия Бончева от фирма Квантерал.