гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

На добър час, Випуск 2020 на Факултет "Международна икономика и администрация"

24 Юли 2020Дойде време да пожелаем „На добър час, Випуск 2020“ на абсолвентите от Факултет „Международна икономика и администрация“ на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.
Ще го направим с любов и уважение на 25 юли 2020 г., от 18:00 ч. 
Виртуалната церемония ще бъде излъчена в информационните канали на университета:

www.vfu.bg
► www.facebook.com/VarnaFreeUniversity
► www.youtube.com/VarnaFreeUniversity 

200 абсолвенти изпраща Факултет "Международна икономика и администрация". Сред тях са:
►  86 бакалаври, 25 от тях са с отличен успех,
► 114 са студентите завършилите магистърски програми, 56 с отлични  резултати.
Четирима са пълните отличници на факултета:
►  Анна Красимирова, магистърска програма "Кръгова икономика", 
►  Виктор Йорданов, магистърска програма "Европейска администрация и управление на проекти"
►  Невяна Кеманова, магистърска програма "Управление на културния туризъм"
►  Теодора Георгиева, магистърска програма "Финансов и банков мениджмънт и маркетинг"

Как нашите абсолвенти от Факултет „Международна икономика и администрация“ провокираха световноизвестния предприемач от САЩ и основател на Българския център по предприемачество – Лари Бийл, да говори на български език?

Защо Джордж Кремлис - почетен директор на Генерална дирекция "Околна среда" на Европейската комисия, нарече магистърската програма „Кръгова икономика“ на Варненския свободен университет „уникална“?

Какви са суперсилите на нашите пеподаватели от Катедра „Икономика“? 

Кой е най-важният урок, който научиха възпитаниците на Катедра „Администрация, управление и политически науки“? 

И на колко е равен успехът „20 на 20-та степен“...

Ще разберем на 25 юли 2020 г., от 18:00 ч.
Очакваме Ви!
Поканете във виртуалното пространство семейството и приятелите си!