гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

На добър час, Випуск 2020 | Юридически факултет

06 Август 2020174 абсолвенти от професионалните направления "Право", "Национална сигурност" и "Психология" ще изпрати Юридическият факултет на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър". Това ще стане на първата университетска виртуална церемония, която ще се проведе на 8 август 2020 г. (събота) от 10,30 ч. на информационните канали на университета:
www.vfu.bg
► www.facebook.com/VarnaFreeUniversity
► www.youtube.com/VarnaFreeUniversity 

Осем са пълните отличници на випуска:
►  Ралица Балджиева - специалност "Право"
►  Елена Йотова - специалност "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред"
►  Михаела Славчева - "Психология"
►  Александра Русева - магистърска програма "Приложна психология"
►  Пламен Попов - магистърска програма "Психологично консултиране"
►  Галина Мирчева - магистърска програма "Психологично консултиране"
►  Мария Иванова - магистърска програма "Психологично консултиране"
►  Магдалена Тодорова - магистърска програма "Психология и психопатология на развитието"

Какво ще пожелае на нашите абсолвенти ръководството на университета в лицето на доц. д-р Красимир Недялков - президент на ВСУ "Черноризец Храбър", ректорът - проф. д-р Петър Христов, проф. д.ю.н. Йонко Кунчев - декан на Юридическия факултет и ръководителите на катедри.
Ще разберем как студентите ни се подготвят за тежките изпити в специалност "Право", за "Мъжките времена" в катедра "Сигурност и безопасност" и може ли психологията да е сбъдната мечта. Очаквайте вълнуващите истории на нашите прекрасни студенти и преподаватели в събота - 8 август 2020 г. Започваме в 10,30 ч.

Очакваме Ви!
Поканете във виртуалното пространство семейството и приятелите си!