гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

На тържествена церемония проф. д.п.н. Алексей Громико беше удостоен със званието почетен професор на ВСУ „Черноризец Храбър“

26 Ноември 2018На тържествена церемония в аулата на Варненския свободен университет Президентът на университета проф. д.ик.н. Анна Недялкова удостои член-кореспондента на Руската академия на науките проф. д.п.н. Алексей Громико със званието „почетен професор на Варненския свободен университет“.
Званието на руския учен е за значимите му научни постижения в изследванията на политическите системи, геополитиката, международните  отношения и сигурността и за съществен принос в развитието на ползотворното сътрудничество между ВСУ „Черноризец Храбър“, Фонд „Русский мир“ и  Института за Европа на РАН.
В рамките на три дни проф. Громико проведе лекционен курс и майсторски клас във ВСУ „Черноризец Храбър“. Лекционният курс на тема „Международни отношения и сигурност“ включи поредица от лекции по актуални теми, свързани с международната политика и сигурността и завърши с публична лекция на тема „Политическата трансформация на евроатлантическото пространство“.

Пред медиите проф. Громико коментира, че е представил в кратък вид тенденциите, характеристиките и промените на развитие на международните отношения в Европа и света. „Живеем в голяма неопределеност и няма как да кажем, че за следващите 10-20 г. ще успеем да намерим верния път на базата на някои митове на историята, на които често почиват решенията ни. Трябва да намерим конкретни решения, полезни за нашите държави.“

След края на публичната лекция на новия почетен професор на Варненския свободен университет участниците в лекционния курс получиха сертификати лично от проф. д.п.н Алексей Громико и ректора на ВСУ „Черноризец Храбър“ проф. д.пс.н. Галя Герчева.
 „Пожелах на студентите да се отърсят от мита, че нищо не зависи от малките държави. В историческото развитие винаги важни роли са играли отделни личности, не е имало нито един етап, в който ярки личности да не са имали решаваща роля за промяна хода на историята. За бъдещото развитие на света трябва да имаме много знания и да ги развиваме. Когато навлязат в зрелия живот студентите трябва да бъдат готови със своите знания и умения, за да се справят с реалността“, подчерта проф. Громико.
Той коментира значимата роля на България през XIX и XX в. като исторически факт, както и тесните връзки между България и Русия през годините и посочи отговорностите и задълженията на страната ни като член на НАТО и Европейския съюз. „България може да взема такива решения, които да дадат възможност за едно мащабно развитие, в полза не само на Русия и Европа, а на много други държави, което също е част от нейната значима роля в наше време. Всичко е в наши ръце и трябва да се опитаме да се възползваме максимално от възможностите, които имаме“, завърши проф. Громико.