гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

Обръщение на Академичното ръководство на ВСУ "Черноризец Храбър"

19 Декември 2020Уважаеми студенти и докторанти, колеги и партньори на Университета,Изтичат последните дни на 2020. Година, която още в първите месеци нарекохме  „предизвикателство“. Трудна година. Различна. Година, в която доказахме ценностите си, като изведохме на първо място здравето, живота и благополучието на нашето академично семейство. Година, в която разчитахме на своята креативност, воля и предприемчивост. 

В новите кризисни условия наши основни цели бяха физическото и психическото здраве на студентите, преподавателите и служителите, осигуряването на нормалното функциониране на колективните академични органи и гарантирането на всички академични права и свободи. Изградени бяха ясни комуникационни канали и правила, включително и стандарти за етично поведение и общуване в онлайн пространството.

Екипът на ВСУ „Черноризец Храбър“ посрещна COVID-кризата като предизвикателство към своята технологична иновативност. Адаптацията ни през месец март бе светкавична и не загубихме нито ден от учебния процес. За по-малко от седмица всички индивидуални и групови учебни дейности бяха пренасочени към електронна среда. Преподавателите създадоха в платформата за електронно учебно съдържание на университета повече от 600 курса и публикуваха в тях множество полезни образователни ресурси. 

Впечатляваща бе активността на студентите, които присъстваха във виртуалните ни аудитории. Значително се повиши количеството и качеството на педагогическата комуникация и електронните административни услуги. Новата среда позволи на Университета да привлича все повече преподаватели, експерти и гости от целия свят, които се включваха в срещи, конференции, обучения, майсторски класове, а студентите участваха от различни точки на България и Европа.

ВСУ „Черноризец Храбър“ стана и първият български университет, в който още през май се проведоха сигурни и честни онлайн изпити. Обновени бяха изпитните процедури и протоколи, с което се осигури непрекъснатост на всички академични процеси. Проведе се първата онлайн редовна, поправителна и ликвидационна изпитна сесия. Водещи български юристи защитиха научна степен отново във виртуалните аудитории на университета.

Изцяло онлайн премина и кандидатстудентската кампания на ВСУ „Черноризец Храбър. Подготовката на дигиталните учебни занятия за студентите на Варненския свободен университет и стартът на "Виртуалните отворени прозорци за кандидат-студенти" провокираха интереса на световните информационни агенции - френската "Франс-Прес" и водещата италианска "НУР Фото" отразиха успешния старт. В периода на COVID-кризата екипът на университета подпомогна с образователни ресурси над 300 училища в България.
Резултатите не закъсняха. Горди сме, че през 2020 г. университетът ни бе сред първите пет най-предпочитани от студентите висши училища в страната. Иновативните програми, насочени към разкриването на таланта на младите хора, гъвкавият и модерен образователен подход и личностно ориентираните форми на обучение, привлякоха множество талантливи, способни и уверени в себе си студенти. ВСУ „Черноризец Храбър“ е все по-атрактивен за възпитаниците на езиковите гимназии, откъдето е всеки пети първокурсник. Връзките между образованието и бизнеса привличат учениците от професионалните гимназии. Всеки трети първокурсник е завършил средното си образование с отличен успех. Най-младият ни студент е едва на 16 години, а най-възрастният - на 63. В университета се обучават все повече работещи млади хора, които имат желание да повишат квалификацията си или да израснат професионално. Първокурсниците започнаха своето обучение по напълно обновени планове и програми, които разкриват и развиват индивидуалните заложби и изграждат компетентностите, необходими за професиите на бъдещето.


Предизвикателствата през годината ни научиха да работим в нова среда и по нов начин. В условия, в които другите страдаха от съкращения, ние привлякохме към своя академичен състав нови 17 колеги. Повишихме репутацията на научно-изследователската дейност и удвоихме броя на отчетените цитирания в издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация. Разширихме технологичните си способности, подобрихме информационната си инфраструктура и създадохме високотехнологична информационна система за електронно управление на процесите в университета с отдалечен достъп. Утвърдихме партньорските си връзки и спечелихме нови ценни партньори. 

През 2020 г., наричана от мнозина „критична“, студентите, докторантите, преподавателите и служителите на Варненския свободен университет заедно изграждахме своя истински Университет на бъдещето – прероден, модерен и изпълнен с нови възможности. Алма Матер, която прояви антикрехкост и доказа, че може да издържи с отличен изпитанията на реалността - да съхрани здравето и вярата на своя екип и възпитаници, и да продължи уверено да върви по своя път към бъдещето.

Така влизаме в 2021 – годината, в която ще отбележим 30-та годишнина на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“

Пожелаваме на вас и на вашите семейства здраве и благоденствие!


Нека успехът и благополучието бъдат с всеки от нас!


Проф. д.ик.н.  Анна Недялкова,
Председател на Настоятелството на ВСУ “Черноризец Храбър”

Доц. д-р Красимир Недялков,
Президент на ВСУ „Черноризец Храбър“

Проф. д-р Петър Христов,
Ректор на ВСУ “Черноризец Храбър”