гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Община Каспичан се включва в партньорската мрежа на магистърската програма „Кръгова икономика“

05 Септември 2018

 
В писмо до президента на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ проф. д.ик.н. Анна Недялкова кметът на община Каспичан Милена Недева подчертава важността на темата „Кръгова икономика“ и информира академичното ръководство на университета за проявения интерес към обучение в магистърската програма на експерта по околна среда в общинската администрация.


Писмото е резултат от проведения на 24 август форум „Кръговата икономика – приоритет на следващия програмен период на ЕС“, организиран съвместно с Областния управител на Варненска област г-н Стоян Пасев и подкрепен от Генерална дирекция „Околна среда“ на ЕК и Министерството на околната среда и водите на Република България. Събитието постави началото на единствената в България магистърска програма „Кръгова икономика“.

Общината Каспичан ще осигури и участие на подходящи експерти като лектори в програмата и ще окаже съдействие на следващ етап, като отправи конкретни предложения за практики и стажове във фирми, намиращи се на територията на общината, се казва още в писмото на кмета.

Сред положителните резултати от проведения форум е и поканата към  Варненския свободен университет да се включи в Борда на директорите на Европейската организация по публично право (EPLO), ангажирана със създаването и разпространението на знания в областта на публичното право и управлението, в това число и кръговата икономика.