гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

ПОСТРОЕНО/НЕПОСТРОЕНО. 50:50

04 Юни 2019Доц. арх. Станчо Веков представи ретроспективната си изложба "ПОСТРОЕНО/НЕПОСТРОЕНО. 50:50" в Дома на архитекта във Варна. 
Събитието е подкрепено от Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Фонд "Култура" при Община Варна, Съюза на архитектите и Камарата на архитектите в България. Експозицията, която е посветена на 45-годишната творческа дейност и 70 години от рождението на арх. Веков, бе представена от председателя на САБ проф. д-р арх. Тодор Булев.

В рамките на събитието, което събра видни варненци и гости на града, ас. арх. Жечка Илиева - преподавател в катедра "Архитектура и урбанистика" на Варненския свободен университет, представи постиженията на студентите, а също и новите моменти в обучението по професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия".

В обучението на държавно регулираните специалности се набляга на практическите знания и умения на бъдещите архитекти, които участват в различни работилници, уърк шоп и практически занятия, водени от представители на бизнеса. Специалност "Дизайн" - графичен или интериорен, може да се изучава в бакалавърски и магистърски програми.

В специалност "Строителство на сгради и съоръжения" учат строителни инженери, които се занимават с ВиК, с пътно строителство, строителни конструкции, а така също и с пожарна безопасност и защита на населението.

От 2013 г. е и магистърската програма "Опазване на архитектурното наследство", в която се обучават както доказали се архитекти, така и успели инженери.Как да кандидатствате за специалност "Архитектура" във ВСУ "Черноризец Храбър" ще разберете на:
http://ksp.vfu.bg/bakalavar/spetsialnosti/arhitektura/

Информация за специалност "Строителство на сгради и съоръжения", която подготвя строителни инженери, вижте на:
http://ksp.vfu.bg/bakalavar/spetsialnosti/19

Още за специалност "Дизайн" ще намерите тук:
http://ksp.vfu.bg/bakalavar/spetsialnosti/11

За обучението в специалност "Пожарна безопасност и защита на населението":
http://ksp.vfu.bg/bakalavar/spetsialnosti/20

Магистърска програма "Опазване на архитектурното наследство"
http://ksp.vfu.bg/magistar/specialnosti/88