гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Проф. д-р Петър Христов пред БНР: За сигурността и киберзащитата

02 Август 2019"Университетите са призвани да подготвят кадри, които да станат истински специалисти по КИБЕРСИГУРНОСТ - да могат да предвиждат 24 часа в денонощието, да разкриват пробиви в системата, веднага да сигнализират, да имат бърза реакция", коментира ректорът на Варненски свободен университет проф. д-р Петър Христов пред репортера на БНР - Българско Национално Радио Даниела Стойнова.


И още: 
Обучението по киберсигурност трябва да започне рано - още от 12-годишна възраст. В тази връзка е и проектът на ВСУ "Черноризец Храбър" - "Кибермагьосници" - за деца от 5. и 6. клас.

Още за магистърската програма "Киберсигурност" на http://cybersecurity.vfu.bg/

Още за образователният проект "Кибермагьосници" на
http://cybersecurity.vfu.bg/kids.html
Информация за магистърска програма "Изкуства и събитиен мениджмънт"
http://ksp.vfu.bg/magistar/specialnosti/160

За магистърска програма "Хореографска режисура и артмениджмънт" и "Сценични изкуства, мениджмънт и продуцентство"
http://ksp.vfu.bg/magistar/specialnosti/94