гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

Първата сертификатна сесия за владеене на чужд език ще се проведе на 2 декември 2020 г.

08 Ноември 2020
Уважаеми студенти,

На 2 декември 2020 г. ще се проведе първата за учебната 2020/2021 г. сертификатна сесия за владеене на чужд език, съгласно Европейската езикова рамка по:

► английски език, 
► руски език. 

Знанията си по немски, френски и испански език ще можете да сертифицирате през следващия семестър.

Ако Вие владеете някой от тези езици и искате да притежавате сертификат от ВСУ „Черноризец Храбър“, може да заявите желанието си за участие в сертификатната сесия, като попълните заявление►

Срокът за подаване на документи е 18.11.2020 г.

Сертифицирането ще се проведе on-line.

За явяването на сертификатен изпит студентите на ВСУ "Черноризец Храбър" заплащат такса от 100 лв., която трябва да се приведе една седмица преди датата на изпита (до 25.11.2020) по сметката на Университета: 

ТБ „Общинска банка“ АД 
BIC: SOMBBGSF
IBAN код: BG40SOMB91301016075801 – в лева, 
Основание за плащане: Сертификатен изпит за равнище на владеене на чужд език.

Ако имате нужда от допълнителна информация, пишете ни на адрес:
fltdept@vfu.bg