гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

Ректорът на ВСУ "Черноризец Храбър" проведе работна среща със Съвета по иновации при БТПП

28 Август 2020Ректорът на ВСУ "Черноризец Храбър" проф. д-р Петър Христов проведе работна среща с доц. Йосиф Аврамов - съпредседател на Съвета по иновации и член на Управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата. Проф. Христов представи проектите, по които унивреситетът работи в областта на кръговата икономика и киберсигурността, а доц. Аврамов разказа за дейността на Съвета по иновации при БТПП. Той покани учени от ВСУ "Черноризец Храбър" и фирми от Варна да участват в конкурсите на Съвета по иновации: 
- за най-успешна иновативна фирма, 
- за най-добър иновативен проект,
- за най-перспективен стартъп. 

На базата на натрупания успешен опит на Варненския свободен унивреситет  в реализирането на образователни продукти и инициативи в областта на предприемачеството, бе договорено съвместно участие на академичната общност от ВСУ "Черноризец Храбър" и в предстоящи събития на Съвета по иновации, сред които Форума за финансиране на стартъпи във Варна през март 2021 г., съвместно с Варненската търговско-индустриална камара и Фонда на фондовете, както и с представители на регионалните клонове на водещи български банки, на територията на Варна.

Срещата между ръководството на ВСУ "Черноризец Храбър" и БТПП бе провокирана от представянето на ръководителя на Катедра "Информатика" на Варненския свободен университет - доц. Галина Момчева, на кръглата маса на тема „Иновативните подходи в дейността на Ученическия институт на Българската академия на науките (УчИ-БАН)“. Доц. Момчева презентира работата на създадената от нея и доц. Стоян Павлов от Медицинския университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" във Варна, изследователска екосистема "BioMed Varna". Те разказаха за проектите на изследователската екосистема, по които работят съвместно преподаватели, студенти от магистърска програма "Data Science" и докторанти към катедра „Информатика“ на ВСУ "Черноризец Храбър" и преподаватели и докторанти на катедра „Анатомия и клетъчна биология“ на Медицинския университет, както и ученици. В срещата се включиха виртуално и учениците от Математическата гимназия "Д-р Петър Берон" Марк Киричев и Симеон Атанасов, които участват в изследователската група.

През последните две години "BioMed Varna" развива изследователски теми за анализ на биомедицински изображения, като предстои да разшири фокуса и в областта на биоинформатиката (съвместно с фирми от ИКТ Клъстер – Варна), а също и в областта на BrainUI.