България, 9007, Варна, к.к. Чайка
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Руски магистрант избра за стажа си Варненския свободен университет

01 Април 2019

Още един проект в полза на студентите, изучаващи чужд език във ВСУ "Черноризец Храбър", се реализира успешно, благодарение на сътрудничеството на Варненския свободен университет и Федералната агенция «Россътрудничество».

Московчаннинът Сергей Андреевич Савин, който е магистрант в Московския държавен педагогически университет, е на стаж във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Той е в България като победител в националния конкурс в Русия, обявен от  Россътрудничество - „Магистрите на руския език“. Стажът зад граница е наградата на финалистите, които имали възможност да избират между различни университети в Индия, Непал, Монголия, Финландия, Словакия, Армения. Савин предпочел България и Варненския свободен университет, заради близостта на българския и руския език, богатата колекция запазени писмени паметници, красива природа, морето и българското гостоприемство. Домакин на младия руски учен е Департаментът за чуждоезиково обучение на висшето училище.


„Варненският свободен университет“ ме посрещна изключително топло. Тук е създадена творческа, мотивираща обстановка, която вдъхновява и студентите, и преподавателите“, споделя руският гост и сърдечно благодари на своя ръководител в България – проф. д-р Галина Шамонина. Той е впечатлен от отличната комуникация както в академичната среда, така и между преподавателите и младите хора. Харесват му  модерната образователна инфраструктура, руския център, битовите условия, организацията на учебния процес и неограничените възможности за научна работа, които университетът предлага.Като носител на езика Сергей Савин води часове по руски език на студентите от ВСУ „Черноризец Храбър“. „Те са дисциплинирани, тактични и силно мотивирани да постигнат високи резултати“, споделя московчанинът. Особено впечатление му направило желанието на младите хора да изучават руски език и култура. България, и по-специално Варна, опровергават мнението, че руският език губи своята популярност, споделя той.
Сергей Савин започнал кариерата си като журналист преди 10 години. Работи в различни руски средства за масова информация. С времето осъзнава, че са му необходими по-сериозни и задълбочени знания по родния, руски език. Започва да се интересува от законите, по които функционира езикът, неговата структура и промяна. „Журналистиката използва езика, но не се потапя в него“, казва Савин. Област на научен интерес за него стават езиковите реалии– лексемите и фразеологизмите в руския език – това се предмети и явления, които са типични за определен народ или етническа общност и нямат превод на чужд език, разказва магистрантът.

Когато няма часове със студентите от Варненския свободен университет, Сергей работи върху магистратурата си като изследва произведението „Казаци“ на Лев Николаевич Толстой. С огромен интерес ще се включи и в курсовете за изучаване на български език, които университетът предлага за чужденци.