гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Специални условия за студентите, прекъснали обучението си в Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“

18 Май 2020Студентите, които са прекъснали обучението си през последните три години в бакалавърските и магистърските програми на професионалните направления „Право“, „Национална сигурност“ и „Психология“ на ВСУ „Черноризец Храбър“ имат възможност да се включат в безплатни онлайн опреснителни курсове по  дисциплините, по които не са положили изпити. След лекционните курсове те ще бъдат допуснати до извънредна онлайн сесия и ще могат да продължат обучението си. Студентите ще бъдат освободени от такса за възстановяване на студентските права.

Юридическият факултет на Варненския свободен университет подготвя и специална програма за студентите, които са прекъснали образованието си през последните 10 години. Тъй като те са загубили студентските си права, ще трябва отново да положат онлайн кандидатстудентски изпити, след което ще могат да продължат образованието си.

Желаещите да продължат образованието си могат да се свържат до 31 май 2020 г. със секретарите на катедрите.
 
Секретар на Катедра „Правни науки“
052 359 562

Секретар на Катедра „Сигурност и безопасност“
052 359 561

Секретар на Катедра „Психология“
052 359 569