гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Стипендии на германската служба за академичен обмен DAAD/ДААД

14 Септември 2018

ДААД предлага за 2019/2020 учебна година следните стипендии:

I. За студенти
- Летни курсове
 Срок за кандидатстване 01.12.2018 г.

II. За студенти след първа диплома
Стипендии за продължаване на следване във всички научни дисциплини
Срок за кандидатстване: 15.11.2018 г.

III. За аспиранти и млади учени
1. Изследователски стипендии - до 6 месвеца
Срок за кандидатстване: 
15.11.2018 г. за стипендии между юни и ноември 2019 г.
30.04.2019 г.  за стипендии между декември 2019 г. и май 2020 г.

2. Изследователски стипендии - 7 до 10 месеца
Срок за кандидатстване: 15.11.2018 г.

3. Стипендии за български аспиранти с партниращ научен ръководител в Германия:
Срок за кандидатстване 15.11.2018 г.

4. Билатериална аспирантура
Срок на кандидатстване: 15.11.2018 г.

IV. Университетски преподаватели и учени
1. Изследователски проект - от 1 до 3 месеца
2. Двустранен обмен - от 14 дни до 3 месеца
срок за кандидатстване: 
15.11.2018 г. за стипендии между юни и ноември 2019 г.
30.04.2019 г. за стипендии между декември 2019 г. и май 2020 г.

V. За музика, изкуство и архитектура
(изящни и сценични изкуства, дизайн, архитектура, филм, музика)
1. Стипендии за цялостна магистратура
срок за кандидатстване:
- за музика: 15.10.2018
- сценично изкуство: 31.10.2018 г.
- за изящно изкуство, визуално комуникация и филм: 30.11.2018 г.
- за архитектура: 30.09. 2018 г.

2. Работен престой за университетски преподаватели
срок за кандидатстване:
- 15.11.2018 г. за стипендии между юни и ноември 2019 г.
- 30.04.2019 г. за стипендии между декември 2019г. и май 2020 г.

VI. За бивши стипендианти - АЛУМНИ
Повторна покана за бивши стипендианти
срок за кандидатстване:
- 15.11.2018 г. за стипендии между юни и ноември 2019 г.
- 30.04.2019 г. за стипендии между декември 2019 г. и май 2020 г.


ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Информация за стипендиите, условията за кандидатстване и необходимите документи можете да получите от м. септември от страницата на МФ "Св. Св. Кирил и Методий" (1504 София, ул. Васил Априлов 3) www.cmfnd.org или от страницата на ДДАД: www.funding-guide.de 

Документите се подават по пощата съгласно посочения в регламента място и график.

Кандидатите се информират лично за протичането и резултатите на конкурса.

Приетите стипендианти получават официални документи от ДААД Бон до края на месец април 2018 г.

Подадените документи не се връщат. Неподавайте оригинални или легализирани копия!

Комисията от София, както и от ДААД Бон, не дават обяснения във връзка с решението си.