гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | priem@vfu.bg

Студентите на ВСУ "Черноризец Храбър" могат да придобият професионална квалификация "Учител"

10 Ноември 2020Уважаеми студенти,


Информираме ви, че имате възможност да придобиете професионална квалификация „Учител“ по време на обучението си в унивреситета. 

Какво е необходимо:

• Да имате желание да сте учител или да гледате на учителската професия като на още една възможност за професионална реализация.
• Да се обучавате или да сте завършили завършили специалност от някое от следните професионални направления:
► Психология
► Право
► Икономика
► Информатика и компютърни науки
► Изкуства
► Администрация и управление 
► Професионална област „Технически науки“

Да попълните заявлението►

• Ако все още се обучавате в някое от горепосочените професионални направления или области на висшето образование, Вие ще получите Вашето Свидетелство за професионална квалификация заедно с дипломата си за висше образование.

• Ако вече сте дипломиран професионален бакалавър, бакалавър или магистър в посочените по-горе професионални направления и области на висшето образование, ще получите свидетелството си за професионална квалификация непосредствено след приключването на обучителния курс.

Още за обучението:
• Продължителността му е два семестъра.
• Започва веднага след сформиране на група.
• Провежда се on-line в частта „Теоретична подготовка“.
• Включва присъствена практика в училище с учител-ментор и при спазване на всички противоепидемични мерки.
• Стойност: 650 лв. семестриална такса за всички посочени по-горе области от висшето образование, с изключение на професионално направление „Психология“ и специалност „Право“, където таксата е 720 лв.
Заплаща се и половин семестриална такса за финалния изпит. Таксата може да се заплаща разсрочено.

►  Ако се обучавате в професионално направление „Психология“ и специалност „Право“, ще придобиете професионална квалификация „Учител по философия“;
►  Ако се обучавате в професионално направление „Икономика“,  придобивате професионална квалификация „Учител по икономика“;
►  Ако се обучавате в професионално направление „Информатика и компютърни науки“, придобивате професионална квалификация „Учител по информатика и информационни технологии“;
►  Ако се обучавате в професионално направление „Изкуства“, придобивате професионална квалификация „Учител по изобразително изкуство“;
►  Ако се обучавате в професионално направление „Администрация и управление“ и професионална област „Технически науки“, придобивате професионална квалификация „Учител“.

Ако имате нужда от допълнителна информация, пишете на адрес:
diplomirane@vfu.bg


Екипът на Департамент по чуждоезикова подготовка и следдипломна квалификация