гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

Студентите на ВСУ "Черноризец Храбър" могат да придобият професионална квалификация "Учител"

10 Ноември 2020Уважаеми студенти,


Информираме ви, че имате възможност да придобиете професионална квалификация „Учител“ по време на обучението си в унивреситета. 

Какво е необходимо:

• Да имате желание да сте учител или да гледате на учителската професия като на още една възможност за професионална реализация.
• Да се обучавате или да сте завършили завършили специалност от някое от следните професионални направления:
► Психология
► Право
► Икономика
► Информатика и компютърни науки
► Изкуства
► Администрация и управление 
► Професионална област „Технически науки“

Да попълните заявлението►

• Ако все още се обучавате в някое от горепосочените професионални направления или области на висшето образование, Вие ще получите Вашето Свидетелство за професионална квалификация заедно с дипломата си за висше образование.

• Ако вече сте дипломиран професионален бакалавър, бакалавър или магистър в посочените по-горе професионални направления и области на висшето образование, ще получите свидетелството си за професионална квалификация непосредствено след приключването на обучителния курс.

Още за обучението:
• Продължителността му е два семестъра.
• Започва веднага след сформиране на група.
• Провежда се on-line в частта „Теоретична подготовка“.
• Включва присъствена практика в училище с учител-ментор и при спазване на всички противоепидемични мерки.
• Стойност: 650 лв. семестриална такса за всички посочени по-горе области от висшето образование, с изключение на професионално направление „Психология“ и специалност „Право“, където таксата е 720 лв.
Заплаща се и половин семестриална такса за финалния изпит. Таксата може да се заплаща разсрочено.

►  Ако се обучавате в професионално направление „Психология“ и специалност „Право“, ще придобиете професионална квалификация „Учител по философия“;
►  Ако се обучавате в професионално направление „Икономика“,  придобивате професионална квалификация „Учител по икономика“;
►  Ако се обучавате в професионално направление „Информатика и компютърни науки“, придобивате професионална квалификация „Учител по информатика и информационни технологии“;
►  Ако се обучавате в професионално направление „Изкуства“, придобивате професионална квалификация „Учител по изобразително изкуство“;
►  Ако се обучавате в професионално направление „Администрация и управление“ и професионална област „Технически науки“, придобивате професионална квалификация „Учител“.

Ако имате нужда от допълнителна информация, пишете на адрес:
diplomirane@vfu.bg


Екипът на Департамент по чуждоезикова подготовка и следдипломна квалификация