гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Студентите от Филиала на ВСУ „Черноризец Храбър“ в Смолян посетиха дирекцията на полицията в деня на „отворени врати“

28 Юни 2019


Студенти от магистърската програма  „Съдебни  криминалистически експертизи“ във Филиала на ВСУ „Черноризец Храбър“ в Смолян посетиха ОД на МВР – Смолян, по случай 60-годишния юбилей на институцията. Присъстваха и изявени преподаватели от Филиала, както и ръководителят на магистърската програма - проф.д.ю.н. Йонко Кунчев.

Директорът на ОД на МВР ст. комисар Николай Димов разказа за историята на институцията и представи структурата и дейността й. „Съвсем целенасочено подготвих програмата на вашето посещение – не само да добиете представа за дейността на ОД на МВР в Смолян, като част от структурата на МВР, но и за да получите знания и да видите детайли от това, което учите“, отбеляза той.  

Директорът обясни пред студентите какви са най-важните процесуално-следствени действия при възникване на престъпление. "Оглед на местопрестъпление без участие на експертно-криминалистическа група е немислим и невъзможен. От качествения оглед зависи по-нататъшната работа и разкриването на престъплението“, подчерта старши-комисарят.Студентите видяха приемната за граждани, пострадали от престъпления. Посетиха оперативния център и помещенията на експертите криминалисти, където присъстваха на анализ на следи, запознаха се с идентификационната АФИС-система, циан-акрилатната камера - за проявяване на обекти/следи и др., а също и със системата за видеонаблюдение в сградата на полицията.

Особен интерес предизвика оперативната зала, където се получават и обработват сигнали на граждани, подадени на телефон 112. Ръководителят на областната дирекция разказа как работи националната система за спешни повиквания, която за Южна България е позиционирана в Кърджали. В присъствие на студентите бе проведен тест на спешно повикване. Ст. комисар Димов уточни, че годишно полицията в Смолян получава 9 000 сигнала, а в Спешна помощ са 30 000.Пред студентите директорът на полицията изтъкна, че основен инструмент за противодействие на престъпността е превенцията. „Смолян е с едно от най-ниските нива на престъпност в страната, а от три години сме дирекцията с най-висока разкриваемост – за чест на колегите. Престъпността не е между проблемите на област Смолян. Тук няма характерните за други части на страната набези – цели села се опустошават, домове се разрушават. Въпреки огромната миграция на населението във вътрешността на страната и чужбина, и оставени призрачни населени места, успяваме да запазим имуществото на хората. Работим в изключително добро партньорство с всички държавни структури – правоохранителни, правозащитни, органите на местното самоуправление“, подчерта той.

Проф. Кунчев прояви интерес към антикриминогенните фактори, които допринасят за ниското ниво на престъпност в региона, окачествено от него  като „интересен феномен“ и подчерта добрата работа на полицията.

 „В област Смолян действат комплексно много фактори, за да е ниска криминалната активност на населението. Тук в голяма степен са запазени чисто семейните ценности, които,  за съжаление, в по-големите градове се считат за архаични“, посочи директорът на ОД на МВР. Той изтъкна и заслугите на правораздавателната система.

„Когато се разкрие дадено престъпление, хората в област Смолян  не са анонимни като в големите градове. Те виждат, че по подадения сигнал някой реагира. Това повишава доверието. Сравнително бързото разкриване и бързото правосъдие в нашата област са решаващи. Не на последно място са местните медии, с които работим в добро партньорство. Знае се, че полицията е хванала човека Х, който е извършил престъпление.  Когато това се огласи от медиите, има възпиращ ефект“, обясни старши комисарят.