гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Студенти и преподаватели от Украйна се обучаваха във ВСУ

02 Юли 2019Офисът за технологичен трансфер на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ бе домакин на практикум на тема „Материали и технологии в строителството и архитектурата”. В него участваха преподаватели и студенти от втори курс на специалности „Архитектура” и „Градско строителство” на  Националния университет по градско стопанство „А. Н. Бекетов”, гр. Харков, Украйна. Харковският университет има изградено и работещо сътрудничество с Архитектурния факултет на ВСУ „Черноризец Храбър”.Участниците в практикума научиха повече за работата с материали и сами изработиха дисперсно армиран с полимерни нишки материал, светлопропусклив бетон и бетон с леки добавъчни материали, под ръководството на доц. д-р инж. Росица Петкова-Слипец.

Д-р арх. Пламен Петров запозна практикантите с основите на архитектурните конструкции и съвместно със студенти от специалност „Архитектура” от ВСУ „Черноризец Храбър” изработиха оригинална нестандартна конструкция от хартия.
Практикумът завърши с връчването на сертификати на участниците.