гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | priem@vfu.bg

Студенти на ВСУ "Черноризец Храбър" ще участват в престижното CFA-състезание за финансов анализ на корпорации

23 Февруари 2021
Студентите от професионално направление "Икономика" на ВСУ "Черноризец Храбър" за пета поредна година ще участват в престижното междууниверситетско състезание CFA Institute Research Challenge - за финансов анализ на корпорации. Състезанието ще се проведе на 2 март и е организирано от CFA Institute. Докладите и презентациите на отборите ще са изцяло на английски език..

Отборът на Варненския свободен университет е в състав: Симона Маринова, Калина Петева и Христина Христова - и трите са студенти във втори курс на специалността "Международен бизнес на английски език". Нашите момичета се подготвят за състезанието под ръководството на ас. Радослав Къновски. "Отборът ни е силно мотивиран да се бори за победа в най-престижното състезание за анализ на публични компании, провеждано в България", коментира ас. Къновски. 

Тази година участниците ще анализират публичното дружество  "Адванс Терафонд АДСИЦ".  В състезанието по традиция участват над 10 водещи български университета, които анализират състоянието на водещи български компании – пазари, конкуренти, финансов анализ. Победителите се класират за участие в регион Европа.