България, 9007, Варна, к.к. Чайка
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Студенти от ВСУ „Черноризец Храбър“ се срещнаха с администрацията на Президента

08 Март 2019


Студенти от магистърската програма „Администрация и право“ към Катедра "Администрация, управление и политически науки" на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ посетиха Президентството и се срещнаха с представители на администрацията на Президента. Обучението е част от преддипломния стаж на магистрантите.Вчера те разгледаха  Гербова зала и библиотеката на Президентството, където се запознаха с историческото развитие на Президентската институция в България. За функциите и правомощията на Президента на Република България като държавен глава, олицетворяващ единството на нацията разказа Ирина Гъркова – съветник на президента в обрастта на културата, националната идентичност и комуникациите.По-късно през деня студентите посетиха Комисията за защита от дискриминация. Днес им предстои визита в Народното събрание и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.