гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

Студенти по архитектура посетиха "Индустриален парк - Шумен"

12 Ноември 2020Студентите от специалност “Архитектура” посетиха "Индустриален парк - Шумен" в рамките на практическото си обучение в дисциплината “Производствени сгради и комплекси”. Те се подготвят за курсовите задачи, свързани с планиране на нова промишлена зона и проектиране на производствени сгради в нея, под ръководството на доц. д-р арх. Цвета Жекова и ас. арх. Петър Николов.

 

В офиса на "Индустриален парк - Шумен" беше представена цялостната концепция за създаването на парка и етапите на разработване на Подробния устройствен план на производствената зона. Тончо Тончев - член на Съвета на директорите, разказа детайлно на студентите за всички нормативни и обективни въпроси, които са решени до реализирането на проекта. Студентите се срещнаха и с водещия проектант на екипа - арх. Валери Колев, който обоснова някои новаторски проектантски решения, приложени в разработката за индустриалния парк.
 

След обсъждане на предоставената проектна документация, студентите и представителите на дружеството посетиха промишлената зона. В реални условия те разгледаха прилагането на устройствения план и новосъздадените индустриални сгради.