гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

Студенти проведоха практическо обучение в Пречиствателната станция за отпадъчни води в Смолян

05 Февруари 2020Студенти от специалност „Строителство на сгради и съоръжения“, с профил „Водоснабдяване и канализация“ които учат във ВСУ „Черноризец Храбър” Филиал Смолян, проведоха практическо обучение в Пречиствателната станция за отпадъчни води в родопския град. Обучението ръководиха доц. Александър Киров и инж. Стилиян Казалиев – ръководител на направление „Пречиствателна станция за природни води“ и „Пречиствателна станция за отпадни води“ към ВиК в града.

Студентите разгледаха съоръженията, осъществяващи пречиствателния процес на ПСОВ, а също технологията за пречистване на отпадъчните води, нормативните изисквания за степента на очистване на заустваната вода в приемника – река “Черна“.

Особен интерес от страна на студентите предизвика системата за управление и контрол на технологичните параметри на пречистваната канализационна вода.

⚠️ 
►Запиши се сега в специалностите на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър":

• Строителство на сгради и съоръжения - Строителни конструкции
• Строителство на сгради и съоръжения - Водоснабдяване и канализация
• Строителство на сгради и съоръжения - Транспортно строителство


► СМОЛЯН
телефон: 0301 67 761,
e-mail: filial.sm@vfu.bg

► ВАРНА
телефон: 052 359 621; 052 359 589
е-mail: sss@vfu.bg