гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Студентският съвет на ВСУ "Черноризец Храбър" с видео приветствие за Деня на наодните будители

01 Ноември 2019

Студентският съвет на ВСУ "Черноризец Храбър" Ви поздравява по случай 1-ви ноември - Денят на народните будители.
Това е общобългарски празник, ознаменуващ делото на българските просветители, книжовници, революционери и свети будители на възраждащия се национален дух, стремеж към образование и книжовност.
”Да се знае, да се помни, че България е жива!”
Честит празник !